Zasady ochrony prywatności online

Pernod Ricard SA, spółka zarejestrowana zgodnie z prawem francuskim pod numerem 582 041 943, o kapitale zakładowym wynoszącym 411 403 467,60 EUR, z siedzibą pod adresem 5, cours Paul Ricard, 75008 Paryż, Francja, szanuje prawo użytkownika do prywatności podczas korzystania z witryny dostępnej pod adresem www.havana-club.com („witryna”) i komunikowania się z nami drogą elektroniczną. Niniejsze Zasady ochrony prywatności informują użytkownika o sposobie, w jaki Pernod Ricard („Pernod Ricard”, „my” lub „nasz”) zbiera, gromadzi, przechowuje, używa i przetwarza dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika za pośrednictwem witryny.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności (w tym Zasadami dotyczącymi plików cookie, zob. punkt 2). Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności lub Zasadami dotyczącymi plików cookie, nie powinien korzystać z usług cyfrowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach ochrony prywatności lub w Zasadach dotyczących plików cookie w dowolnym czasie. Powiadomimy użytkownika o takich zmianach poprzez zamieszczenie ich w Zasadach ochrony prywatności lub Zasadach dotyczących plików cookie. Zachęcamy zatem użytkownika do regularnego zapoznawania się z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności i Zasadami dotyczącymi plików cookie, aby mieć pewność, że jest on świadomy wszelkich zmian oraz sposobu wykorzystywania informacji o użytkowniku. Dalsze korzystanie z witryny oznacza akceptację wszelkich takich zmian.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkownika w witrynie jest Pernod Ricard. Pernod Ricard jako administrator danych szanuje prawo użytkownika do prywatności podczas korzystania z naszej witryny i komunikacji elektronicznej z nami.

1. Jakie dane osobowe Użytkownika gromadzimy i w jaki sposób?

Na potrzeby niniejszych Zasad ochrony prywatności określenie „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika lub kontaktowania się z użytkownikiem online lub w innym miejscu. Informacje te obejmują takie dane, jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, informacje demograficzne, takie jak data urodzenia, wiek, płeć oraz nawyki i preferencje, jeśli są one powiązane z informacjami umożliwiającymi identyfikację (zbiorczo „dane osobowe”).

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celach określonych w punkcie 3 poniżej oraz za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z którejkolwiek z funkcji lub usług oferowanych przez naszą witrynę.

Rodzaje i ilość informacji gromadzonych na potrzeby wyżej wymienionych funkcji i usług mogą być aktualizowane i zmieniać się w zależności od działalności spółki Pernod Ricard i jej spółek stowarzyszonych.

Z zastrzeżeniem obowiązujących wymogów prawa, możemy korzystać z różnych technologii do gromadzenia i dostarczania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do witryny i korzystają z niej. Możemy również wykorzystywać informacje demograficzne o użytkownikach otrzymywane od stron trzecich, takich jak Google lub media społecznościowe, z których użytkownicy korzystają („informacje o użytkowaniu”). Informacje o użytkowaniu mogą obejmować strony odwiedzane przez użytkownika, czas ich przeglądania, informacje o napojach lub inne treści, do których użytkownik uzyskał dostęp lub które udostępnił, oraz ich język, w tym informacje demograficzne o użytkowniku (takie jak wiek, płeć i obszary zainteresowań, jeśli są dostępne), a także strony, które użytkownik przeglądał przed obejrzeniem aktualnej strony itp.

2. Jak i dlaczego korzystamy z technologii śledzenia?

Pernod Ricard wykorzystuje technologie śledzenia, takie jak pliki cookie, adres IP lub pliki dziennika, do gromadzenia określonych informacji, takich jak typ przeglądarki i system operacyjny, strona odsyłająca, ścieżka przeglądania witryny, domena dostawcy usług internetowych itp. w celu poprawy wykorzystania i funkcjonalności naszej witryny oraz lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez odwiedzających z naszej witryny oraz oferowanych w niej narzędzi i usług. Technologie śledzenia pomagają nam dostosować witrynę do osobistych potrzeb użytkownika:

 • Używamy plików cookie w celu usprawnienia korzystania i funkcjonalności naszej witryny oraz lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez odwiedzających z naszej witryny oraz oferowanych w niej narzędzi i usług. Pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika (jeśli uzyskanie takiej zgody jest wymagane przez obowiązujące prawo), nasza witryna wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie („pliki cookie”). Pliki cookie to niewielkie pliki umieszczane na urządzeniu użytkownika, które służą wielu celom, takim jak umożliwienie sprawnego poruszania się między stronami, zapamiętywanie preferencji użytkownika oraz ogólne usprawnienie korzystania z witryny. Wykorzystanie plików cookie w naszej witrynie pozwala na bezproblemowe odwiedziny i dokładniejsze określenie zachowania użytkownika w witrynie. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości ich wyłączenia można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie.
 • Adres IP to numer używany przez komputery w sieci do identyfikacji komputera za każdym razem, gdy użytkownik loguje się w Internecie. Możemy śledzić adresy protokołu internetowego (IP) w celu (między innymi): (i) rozwiązywania problemów technicznych, (ii) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszej witryny, (iii) ograniczenia dostępu do naszej witryny w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa lub ograniczeń umownych oraz (iv) lepszego zrozumienia sposobu korzystania z naszej witryny.
 • Możemy zbierać (lub zlecić to stronie trzeciej działającej w naszym imieniu) informacje w postaci plików dziennika służących do rejestrowania aktywności w naszej witrynie i gromadzenia statystyk na temat nawyków dotyczących przeglądania. Zapisy te są generowane anonimowo i pomagają nam gromadzić (między innymi): (i) informacje o typie przeglądarki internetowej i systemie operacyjnym użytkownika; (ii) informacje o sesji użytkownika (takie jak adres URL, z którego przeszedł do witryny, data i godzina odwiedzin naszej witryny, informacje o tym, które strony witryny przeglądał użytkownik i jak długo); a także (iii) inne podobne dane nawigacyjne lub dane o kolejności klikania elementów interfejsu. Danych pobranych z plików dziennika używamy także do naszych wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych, aby stale ulepszać i dostosowywać oferowane usługi online. Pliki dziennika są wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie i nie są kojarzone z żadnym konkretnym użytkownikiem.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?

Gromadzimy informacje o użytkowniku, aby:

 • Odpowiadać na żądania użytkownika dotyczące usług lub w celu wykonania umowy:
  • Podczas rejestracji w naszej witrynie (w aplikacji mobilnej, na stronach internetowych, mediach społecznościowych itp.) dane osobowe użytkownika są wykorzystywane w celu zapewnienia mu odpowiednich funkcji i usług objętych subskrypcją oraz zaoferowania mu korzyści i przywilejów, które zazwyczaj wiążą się z rejestracją (np. otrzymywanie informacji wybranych podczas rejestracji, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, udział w loterii itp.).
 • W przypadku zakupu produktów w naszej witrynie: wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do zarządzania jego zamówieniem i dostarczania produktów.
 • Wysyłać użytkownikowi informacje o charakterze transakcyjnym lub administracyjnym: (np. wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji lub rezygnacji z określonej rejestracji lub działania), a także określonych ogłoszeń związanych z usługami (np. powiadomień o aktualizacjach informacji o ochronie prywatności, wycofanych funkcjach lub programach w witrynie, zmianach w usługach online lub zasadach pomocy technicznej bądź innych powiązanych zmianach)
 • Móc wysyłać do użytkownika informacje marketingowe, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę:
  • Oprócz celu, dla którego użytkownik przekazał swoje dane osobowe, może on również uzyskać możliwość (poprzez zaznaczenie pola wyboru lub w inny sposób) wykorzystania jego danych osobowych do działań lub usług innych niż podstawowe działania lub usługi, o które wnioskuje. Na przykład, jeśli użytkownik zgłosi się do konkursu lub innej promocji, może zostać również poproszony o subskrypcję biuletynów lub powiadomień z naszej witryny organizującej promocję lub z innych witryn. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z tych dodatkowych usług, będziemy wykorzystywać jego dane osobowe, aby mu je świadczyć.
  • W przypadku korzystania z funkcji „Wyślij do znajomego”: dane osobowe są wykorzystywane tylko raz w celu wysłania wiadomości i nie są dalej przez nas przechowywane, zgodnie z lokalnymi przepisami.
  • Korzystanie z kodu QR (lub równoważnego oznaczenia) umieszczonego na produktach Pernod Ricard: wykorzystujemy dane osobowe, aby przesyłać użytkownikowi dodatkowe informacje na temat produktów, na których umieszczony został kod QR (lub równoważne oznaczenie), lub innych.
 • Ponieważ lepsza obsługa użytkownika leży również w uzasadnionym interesie Pernod Ricard:
  • Za zgodą użytkownika, gdy jest to wymagane, możemy od czasu do czasu łączyć, aktualizować lub w inny sposób wzbogacać dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej witryny z danymi, które otrzymujemy z zapisów zewnętrznych lub od stron trzecich. Możemy na przykład łączyć informacje czysto demograficzne lub ankietowe (np. wiek, płeć, informacje o gospodarstwie domowym, zainteresowaniach itp.) niepowiązane z danymi osobowymi użytkownika z danymi osobowymi zebranymi za pośrednictwem ofert firmy Moneybookers (np. podczas rejestracji konta). Możemy wykorzystywać wyżej wymienione połączone dane i/lub informacje demograficzne do wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych oraz do ciągłego ulepszania, personalizowania i dostosowywania produktów i usług, które oferujemy w celu lepszego zaspokojenia potrzeb użytkownika. Niektóre z używanych przez nas narzędzi mogą obejmować automatyczne podejmowanie indywidualnych decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazywanie informacji zwrotnych, pytań lub komentarzy za pośrednictwem formularza kontaktowego i systemu zgłaszania uwag: jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą formularza kontaktowego online, jego dane osobowe są wykorzystywane do udzielania odpowiedzi na zapytanie lub komentarz.
  • Zapewnimy, że dane osobowe użytkownika pozostaną dokładne i aktualne oraz nie będą powielane w naszej bazie danych poprzez weryfikację każdej interakcji użytkownika z nami i/lub jednym z naszych podmiotów stowarzyszonych w celu sprawdzenia, czy dane osobowe są nadal dokładne lub czy wymagają uzupełnienia bądź aktualizacji o dodatkowe informacje dostarczone przez użytkownika.
  • Możemy prowadzić profilowanie w oparciu o monitorowanie aktywności związanej z przeglądaniem stron w naszej witrynie, aby lepiej zrozumieć preferencje i zainteresowania użytkownika oraz dostosować naszą komunikację marketingową do jego profilu, chyba że użytkownik wyrazi sprzeciw w warunkach określonych w punkcie 9 niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Pernod Ricard może przetwarzać dane osobowe z wykorzystaniem zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym na potrzeby wykonania umowy (np. zapobiegania oszustwom płatniczym) lub na podstawie wyraźnej zgody użytkownika, aby lepiej zaspokajać jego potrzeby zgodnie z jego preferencjami.

Należy pamiętać, że stosowane zautomatyzowane narzędzia są regularnie kontrolowane w celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Podczas tworzenia profili wdrażane są specjalne środki, takie jak minimalizacja danych. Zachęcamy do wyrażenia swojego stanowiska poprzez skorzystanie z opisanego powyżej prawa dostępu. Użytkownik może również zgłosić sprzeciw wobec wyników zautomatyzowanej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w punkcie 11 poniżej.

4. Co się stanie, jeśli użytkownik nie zechce podać swoich danych osobowych?

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie przekazywać danych osobowych na żądanie, może nie być w stanie uczestniczyć w pewnych działaniach i spersonalizowanych funkcjach, a inne usługi witryny oraz usługi specjalne oferowane użytkownikowi mogą być ograniczone. Przykład: jeśli użytkownik odmówi udostępnienia swojego adresu e-mail, nie będzie w stanie otrzymywać żadnych biuletynów ani w inny sposób rejestrować się w naszej witrynie. Jednakże, aby po prostu przeglądać naszą witrynę i dowiedzieć się więcej o Havana Club, nie trzeba podawać nam żadnych danych osobowych. W każdym przypadku zawsze poinformujemy użytkownika o tym, jakie dane osobowe są niezbędne do skorzystania z usługi.

5. Komu ujawniamy dane osobowe użytkownika i dlaczego?

W obrębie Grupy Pernod Ricard

Pernod Ricard może udostępniać dane osobowe użytkownika w celach wymienionych w punkcie 3 swoim spółkom zależnym, to znaczy spółkom, nad którymi Pernod Ricard sprawuje kontrolę poprzez bezpośrednią lub pośrednią własność (łącznie „Grupa Pernod Ricard”).

Stronom trzecim

Pernod Ricard może również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, ale jest to możliwe wyłącznie w następujących okolicznościach:

 • W celach marketingowych, jeśli użytkownik udzielił nam na to zgody. W celach związanych z pomocą techniczną: Możemy korzystać z usług dostawców, pośredników lub podwykonawców w celu obsługi wewnętrznego funkcjonowania naszej witryny oraz pomocy w administrowaniu nimi lub innymi dostępnymi w nich funkcjami, programami i promocjami. Każda taka strona trzecia musi przez cały czas zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika jak Pernod Ricard, a jeżeli jest to wymagane, jest związana umową prawną nakazującą zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami Pernod Ricard.
 • W celu realizacji wspólnych i współsponsorowanych programów oraz w celach promocyjnych: gdy prowadzimy wspólny lub współsponsorowany program lub promocję w naszej witrynie z inną firmą, organizacją lub inną renomowaną stroną trzecią; i w ramach tego wydarzenia gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, możemy udostępnić dane osobowe użytkownika naszemu partnerowi lub sponsorowi, pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika, gdy jest to wymagane. Jeżeli w ramach takiej promocji dane osobowe użytkownika są gromadzone przez firmę inną niż Pernod Ricard (lub są jej udostępniane), poinformujemy o tym użytkownika w momencie gromadzenia danych osobowych.
 • Do celów postępowania sądowego i bezpieczeństwa: Możemy również ujawniać dane osobowe użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli w dobrej wierze uznamy, że takie działanie jest konieczne w celu przestrzegania procedur prawnych, udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek roszczenia lub ochrony bezpieczeństwa bądź praw Pernod Ricard, jej klientów lub społeczeństwa.
 • W przypadku fuzji lub przejęcia całości lub części Pernod Ricard przez inną firmę albo w przypadku sprzedaży lub zbycia przez Pernod Ricard całości lub części przedsiębiorstwa Pernod Ricard nabywca będzie mieć dostęp do informacji przechowywanych w ramach przedsiębiorstwa Pernod Ricard, które mogą obejmować dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Analogicznie dane osobowe mogą być przekazywane w ramach reorganizacji spółki, postępowania upadłościowego lub innego podobnego zdarzenia, jeżeli zezwalają na to obowiązujące przepisy i jeśli odbywa się to zgodnie z nimi.

6. Czy dane osobowe użytkowników są wysyłane do odbiorców w innych krajach i dlaczego?

Pernod Ricard jest organizacją globalną, a dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane za granicę. Mogą one być przesyłane do krajów, w których obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, z którego zostały przesłane. Dane osobowe użytkownika mogą być również przesyłane między różnymi firmami Grupy Pernod Ricard zlokalizowanymi w różnych krajach. Pernod Ricard podejmuje odpowiednie środki w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych zarówno podczas przesyłu, jak i w miejscu ich odbioru, wdrażając klauzule umowne określone przez Komisję Europejską, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
Nasi główni dostawcy usług związanych z funkcjonowaniem naszej witryny znajdują się w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Przesyłanie danych osobowych do tych dostawców usług jest realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i opiera się na standardowych klauzulach umownych określonych przez Komisję Europejską lub Tarczę Prywatności. Nasi główni usługodawcy są związani umową, która zapewnia wysoki standard ochrony prywatności i wymaga (między innymi), aby działali wyłącznie na polecenie Pernod Ricard i na bieżąco wdrażali wszelkie środki techniczne niezbędne do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem witryny będą przechowywane w naszych bazach danych tak długo, jak długo aktywne będzie konto użytkownika, przez okres obowiązywania umowy z użytkownikiem lub w zakresie niezbędnym do świadczenia usług zamówionych przez użytkownika, udzielania odpowiedzi na zapytania lub rozwiązywania problemów oraz świadczenia ulepszonych i nowych usług. Konieczne może być także przechowanie danych osobowych użytkownika zgodnie z wewnętrzną procedurą przechowywania danych, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, rozwiązywania sporów, egzekwowania umów i w podobnych celach związanych z zarządzaniem dokumentacją.
Możemy zatem przechowywać dane osobowe użytkownika po zaprzestaniu korzystania przez niego z usług Pernod Ricard lub naszej witryny zgodnie z zasadami przedawnienia.

8. Jak zabezpieczamy dane osobowe użytkowników?

Pernod Ricard stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika gromadzonych w naszej witrynie, w tym wrażliwych danych osobowych. Działania te obejmują między innymi: (i) przechowywanie danych osobowych użytkownika w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, które nie są dostępne publicznie i które są dostępne tylko dla upoważnionych pracowników Grupy Pernod Ricard, naszych przedstawicieli i podwykonawców; a także (ii) weryfikowanie tożsamości zarejestrowanych użytkowników, zanim będą mogli uzyskać dostęp do danych osobowych, które przechowujemy na ich temat.

9. Jakie są prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych?

Dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas można uzyskać kontaktując się z działem ochrony prywatności Pernod Ricard pod adresem HC_contact@havana-club.com.
Można również skontaktować się z działem ochrony prywatności w celu wyrażenia następujących wyborów:

 • If your Personal Data has been processed on the basis of your consent, you can withdraw your consent at any time, without impact on lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
 • You can request to access your Personal Data;
 • Użytkownik może zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne, niekompletne lub nieaktualne.
 • Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych (i) jeśli jego dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania danych, (ii) jeśli wycofał zgodę na przetwarzanie danych oparte wyłącznie na takiej zgodzie, (iii) jeśli sprzeciwił się przetwarzaniu danych, (iv) jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, (v) jeśli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Pernod Ricard. Pernod Ricard podejmie rozsądne kroki, aby poinformować pozostałe podmioty Grupy Pernod Ricard o takim usunięciu.
 • Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania (i) w przypadku zakwestionowania dokładności swoich danych osobowych, aby umożliwić Pernod Ricard sprawdzenie ich dokładności, (ii) jeśli chce ograniczyć swoje dane osobowe zamiast je usuwać, pomimo faktu, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) jeśli chce, aby Pernod Ricard zachował jego dane osobowe, ponieważ są one potrzebne do obrony w kontekście roszczeń prawnych (iv) jeśli użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu, ale Pernod Ricard przeprowadza weryfikację w celu sprawdzenia, czy ma uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, które mogą być nadrzędne wobec jego praw, o ile przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Pernod Ricard.
 • Użytkownik może zażądać przeniesienia przekazanych nam danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie jego zgody lub w celu wykonania umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany (tj. z wyłączeniem dokumentacji papierowej).
 • Użytkownik zawsze ma możliwość nieudostępniania nam swoich danych osobowych. Jednak wybór tej opcji może spowodować ograniczenie działań i funkcji, które możemy mu zaoferować.
 • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w celach marketingowych opartych na profilowaniu lub jeśli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Pernod Ricard (z wyjątkiem sytuacji, w których możemy wykazać istotne podstawy prawne przetwarzania).

10. Jak traktujemy dane osobowe osób niepełnoletnich?

Nasza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci, które nie osiągnęły ustawowego wieku spożycia alkoholu („osoby niepełnoletnie”), dlatego nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich. Aby założyć konto oraz uczestniczyć w działaniach i transakcjach w ramach naszej witryny, należy mieć co najmniej osiemnaście lat. Zakładając konto lub angażując się w działania lub transakcje w witrynie użytkownik potwierdza, że ma co najmniej osiemnaście lat i jest w stanie w pełni zaakceptować przedstawiane warunki korzystania z witryny i niniejsze Zasady ochrony prywatności oraz przestrzegać ich. Jeśli zostaniemy powiadomieni lub dowiemy się, że osoba niepełnoletnia przesłała nam swoje dane osobowe za pośrednictwem witryny, usuniemy jej dane osobowe.

11. Czy zamieszczamy łącza do witryn stron trzecich?

Nasza witryna może zawierać łącza prowadzące do innych witryn lub usług, które są prowadzone lub świadczone i kontrolowane przez strony trzecie. Należą do nich łącza reklamodawców, sponsorów i partnerów, którzy mogą wykorzystywać nasze logo w ramach umowy o wspólnym oznakowaniu. Nie mamy kontroli nad tymi stronami trzecimi, a korzystanie z ich witryn i funkcji podlega zasadom ochrony prywatności zamieszczonym w tych witrynach. Nie ponosimy odpowiedzialności (także prawnej) za praktyki dotyczące prywatności ani praktyki biznesowe witryn stron trzecich. W związku z tym przed przekazaniem swoich danych osobowych należy zachować ostrożność i zapoznać się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w odwiedzanych zewnętrznych witrynach internetowych.

12. Jak można skontaktować się z nami lub z odpowiednim organem nadzorczym?

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności lub naszych praktyk w zakresie gromadzenia informacji prosimy o wysłanie listu na adres:

Pernod Ricard SA,
5, cours Paul Ricard
75008 Paris Cedex
Francja

lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: HC_contact@havana-club.com

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2020 r.

Havana by night Malecon

DOWIEDZ SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

informacje o nowych projektach, produktach i wydarzeniach

SUBSKRYBUJ BIULETYN