Odpowiedzialność społeczna

Prosimy o picie HAVANA CLUB w sposób odpowiedzialny.

HAVANA CLUB aktywnie działa na rzecz odpowiedzialnego picia alkoholu, dlatego musimy upewnić się, że użytkownik jest osobą pełnoletnią w kraju, w którym się znajduje, i może legalnie przeglądać naszą witrynę dostępną pod adresem www.havana-club.com („witryna”).

Wytyczne dotyczące mediów społecznościowych dla naszej społeczności

HAVANA CLUB i wszystkie spółki należące do grupy Pernod Ricard mogą poszczycić się wieloletnią tradycją działań na rzecz odpowiedzialnego picia alkoholu. Poprzez szeroką gamę inicjatyw realizowanych we współpracy z wieloma organizacjami, w tym stowarzyszeniami branżowymi, organami regulacyjnymi i przedstawicielami władz publicznych, Pernod Ricard i jej podmioty zależne aktywnie angażują się w promowanie odpowiedzialnego picia alkoholu i zniechęcanie do niewłaściwego wykorzystywania naszych produktów.

Dlatego, zachęcając fanów do zamieszczania komentarzy, zdjęć, filmów i innych treści („wpisów”) w naszych kanałach społecznościowych, nie możemy akceptować wpisów:

  • przedstawiających osoby, które nie osiągnęły wieku uprawniającego do kupowania alkoholu lub nie wyglądają na takie osoby, w tym przedstawiających takie osoby w związku z piciem alkoholu;
  • utworzonych przez osoby, które nie osiągnęły wieku uprawniającego do kupowania alkoholu;
  • zachęcających osoby niepełnoletnie do kupowania lub spożywania napojów alkoholowych albo nielegalnego, nieodpowiedzialnego lub nieumiarkowanego picia alkoholu;
  • promujących nadmierną konsumpcję bądź potępiających lub krytykujących w jakikolwiek sposób osoby, które nie chcą pić alkoholu;
  • przedstawiających nieodpowiedzialne picie alkoholu w pozytywnym świetle lub kojarzących picie alkoholu z jazdą samochodem, obsługą maszyn lub angażowaniem się w jakąkolwiek niebezpieczną działalność;
  • sugerujących, że napoje alkoholowe przynoszą jakiekolwiek korzyści fizyczne, psychologiczne lub intelektualne bądź przyczyniają się do sukcesów seksualnych;
  • sugerujących, że napoje alkoholowe dają pewność siebie lub pomagają przezwyciężyć problemy osobiste bądź społeczne;
  • prezentujących moc napoju alkoholowego względnie wysoką zawartość alkoholu lub odurzające działanie napoju alkoholowego jako pozytywną cechę;
  • wspominających o piciu alkoholu w kontekście jakichkolwiek zachowań nielegalnych, aspołecznych, niebezpiecznych, agresywnych lub przemocowych.

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub komentowania w każdym z naszych kanałów społecznościowych wszelkich wpisów, które według naszego wyłącznego uznania są niedopuszczalne, niepożądane lub nieodpowiednie bądź naruszają niniejsze wytyczne.

Więcej informacji na temat naszych działań na rzecz promowania odpowiedzialnego picia alkoholu można znaleźć na stronach wise-drinking.com, responsibledrinking.eu i discus.org/responsibility. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację naszych Zasad ochrony prywatności oraz Warunków korzystania z witryny.

Havana by night Malecon

DOWIEDZ SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

informacje o nowych projektach, produktach i wydarzeniach

SUBSKRYBUJ BIULETYN