Online Privacy Beleid
 

5 Sep. 2019

Dit online privacybeleid moet worden gepubliceerd op de websites van Pernod Ricard, bijvoorbeeld onderaan de pagina. Deze versie is bedoel voor de Nederlandse websites.
Pernod Ricard verbindt zich ertoe uw recht op privacy te respecteren wanneer u gebruik maakt van haar Digitale Media (zoals haar websites, mobiele applicaties, sociale netwerkpagina’s of ook elk online registratieformulier voor haar evenementen…) en wanneer u per e-mail correspondeert met Pernod Ricard.
Het doel van dit privacybeleid is om u te informeren over de manier waarop Pernod Ricard NV, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 12 place des Etats-Unis 75116 Parijs, en haar « verbonden » vennootschappen (samen « Pernod Ricard », « wij », « ons » of « onze ») de Persoonsgegevens (« Persoonsgegevens ») verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken, die u ons verstrekt via de Digitale Media van Pernod Ricard (les « Digitale Media »).
Onderwerpen
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens ?
2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we en hoe ?
3. Hoe en waarom gebruiken wij traceertechnologieën ?
4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw Persoonsgegevens en op basis van welke rechtsgronden?
5. Wat gebeurt er als u uw Persoonsgegevens niet aan ons wilt verstrekken ?
6. Waarom en aan wie geven wij u Persoonsgegevens door ?
7. Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven aan ontvangers die buiten de Europese Unie gelegen zijn ?
8. Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens ?
9. Hoe beveiligen we uw Persoonsgegevens ?
10. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?
11. Wij verwerken geen Persoonsgegevens met betrekking tot kinderen
12. Hoe kan u contact met ons opnemen, uw rechten uitoefenen of een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens ?
13. Wijzigingen in ons privacybeleid

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens ?

De vennootschap naar Frans recht Pernod Ricard NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Haar contactgegevens zijn als volgt:

Pernod Ricard NV, place des Etats-Unis n° 12, 75116 Parijs ( Frankrijk). Haar afgevaardigde voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd ….

2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we en hoe ?

De verzamelde Persoonsgegevens zijn de gegevens die u ons vertrekt telkens u gebruik maakt van één van de functies of dienste die door onze Digitale Media worden aangeboden.

De categorieën en het volume van de Persoonsgegevens die worden verzameld voor het gebruik van functies en diensten zijn onderhevig aan wijzigingen naarmate onze diensten en activiteiten ontwikkelen.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke verplichtingen, kunnen we ook, via verschillende technologieën, informatie verzamelen over hoe u toegang krijgt tot en gebruik maakt van onze Digitale Media. Wij kunnen ook demografische informatie over gebruikers van onze Digitale Media verwerken, die we kunnen verkrijgen van derden zoals Google of de sociale netwerken waarop u bent geregistreerd (de « Gebruiksinformatie »). Gebruiksinformatie kan o.a. bestaan uit de pagina’s die u hebt bekeken, het ogenblik waarop u deze heeft bekeken, informatie over dranken of andere inhoud die u hebt bekeken of verstrekt, in welke taal, met inbegrip van demografische informatie over u (zoals uw leeftijd, geslacht en interesses, indien van toepassing) en de pagina’s die u hebt bekeken voordat u deze pagina bezocht.

3. Hoe en waarom gebruiken wij traceertechnologieën ?

Pernod Ricard maakt gebruik van traceertechnologieën zoals cookies, IP-adressen of verbindingsgeschiedenis. Deze traceertechnieken helpen ons om onze Digitale Media aan te passen aan uw behoeften.
• Behoudens uw toestemming indien wettelijk vereist, gebruiken onze Digitale Media cookies en soortgelijke technologieën (« cookies ») om beter te begrijpen hoe bezoekers onze Digitale Media en de aangeboden tools en diensten gebruiken, alsmede om hun gebruik en functionaliteit te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst en verschillende toepassingen hebben, zoals het efficiënt navigeren door pagina’s, het onthouden van uw voorkeuren en, meer in het algemeen, het verbeteren van uw ervaring. Het gebruik van cookies op onze Digitale Media stelt u in staat om te profiteren van meer consistente raadplegingen en verbetert de waardering voor de manier waarop u door onze Digitale Media navigeert.
Meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u deze kunt uitschakelen, vindt u in ons [Pernod Ricard Cookiesbeleid].
• Een IP-adres is een reeks nummers die door computers in het netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u verbinding maakt met het internet. Het kan nodig zijn om uw IP-adres te raadplegen, in het bijzonder om: (i) technische problemen op te lossen, (ii) de beveiliging en veiligheid van de website in stand te houden, (iii) de toegang tot onze Digitale Media te beperken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of contractuele beperkingen en (iv) beter te begrijpen hoe onze Digitale Media worden gebruikt;
• Wij (of een derde partij die namens ons optreedt) kunnen informatie verzamelen in de vorm van een verbindingsgeschiedenis die activiteiten op Digitale Media vastlegt en statistieken verzamelt over het surfgedrag van gebruikers. Deze gegevens worden anoniem gegenereerd en helpen ons om te verzamelen: (i) het browsertype en besturingssysteem van de gebruiker, (ii) informatie over een sessie van een gebruiker (zoals de URL waarvan deze afkomstig is, de datum en tijd waarop zij onze Digitale Media hebben bezocht, de pagina’s die zij op onze Digitale Media hebben bekeken en de tijd die zij op deze pagina’s hebben doorgebracht) en (iii) andere gegevens over navigatie of navigatieroutes. We gebruiken de informatie die we in de verbindingsgeschiedenis hebben ingevoerd ook voor ons intern marketing- en demografisch onderzoek om de diensten die we aan u leveren voortdurend te verbeteren en te personaliseren. Verbindingsgeschiedenis wordt alleen intern gebruikt en is niet gekoppeld aan een bepaalde gebruiker.
 

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw Persoonsgegevens en op basis van welke rechtsgronden ?

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

Antwoorden op uw verzoeken voor diensten of uitvoeren van een contract : Wanneer u zich registreert of abonneert op onze Digitale Media (mobiele applicaties, websites, sociale netwerken, enz.), worden uw Persoonsgegevens gebruikt om u te voorzien van de functies en diensten waarvoor u zich ingeschreven hebt en om u de voordelen en privileges te bieden die voortvloeien uit uw inschrijving (bijvoorbeeld het ontvangen van de communicatie die u hebt geselecteerd toen u zich inschreef, uitgenodigd worden om deel te nemen aan evenementen, de deelname aan wedstrijden, enz.). Deze handelingen zijn gebaseerd op uw toestemming (uw vrijwillige aanvraag of inschrijving is een duidelijke positieve daad die aangeeft dat u bereid bent om uw Persoonsgegevens te verwerken voor de gevraagde doeleinden);
Uitvoeren van een bestelling van een product die op onze Digitale Media is geplaatst : Wij verwerken uw Persoonsgegevens om uw bestelling van producten die op onze digitale media zijn geplaatst te beheren en de bestelde producten aan u te leveren. Wij kunnen technische oplossingen uitvoeren om frauduleuze betalingen op te sporen en de betaling van uw aankopen op onze website te beveiligen.
Deze handelingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarbij u partij bent.
U operationele of administratieve mededelingen sturen (bijvoorbeeld een bevestigingsmail wanneer u zich aan- of afmeldt voor een specifieke dienst of activiteit), alsook bepaalde meldingen met betrekking tot de dienstverlening (bijvoorbeeld meldingen van updates van ons privacybeleid, beëindiging van functies of programma’s op onze Digitale Media, wijzigingen die van invloed zijn op onze online diensten of ons online ondersteuningsbeleid of andere wijzigingen -). Deze handelingen zijn gebaseerd op …
U marketingmededelingen sturen indien u ons uw toestemming heeft gegeven:
 - Naast het doel waarvoor u ons uw Persoonsgegevens hebt gegeven, kan u worden gevraagd om (bijvoorbeeld door middel van een selectievakje) toestemming te geven voor het gebruik van uw Persoonsgegevens voor een andere activiteit of dienst dan de activiteit of dienst die u oorspronkelijk hebt aangevraagd. Bijvoorbeeld, als u zich inschrijft voor een wedstrijd of andere promotionele actie, kunt u ook worden uitgenodigd om u te abonneren op nieuwsbrieven of waarschuwingen die worden verzonden door onze Digitale Media die de promotie faciliteren of door andere websites. Als u instemt met het ontvangen van onze gerichte advertenties, e-mails en sms’en zullen wij uw Persoonsgegevens voor dit doel gebruiken.
- Wanneer u de functie « Verzenden naar een vriend » gebruikt: de Persoonsgegevens die op deze manier worden verzameld, zullen slechts eenmaal worden gebruikt om het bericht te verzenden en zullen worden verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.
- Wanneer u een QR-code of een gelijkwaardig dispositief gebruikt dat op de producten van Pernod Ricard wordt weergegeven: wij zullen uw Persoonsgegevens gebruiken om u meer informatie te sturen over producten die onder de QR-code of een gelijkwaardig dispositief vallen of over andere producten ;
U beter van dienst zijn : Het is in het legitieme belang van Pernod Ricard om u beter van dienst te zijn. Hiervoor:
- behalve wanneer uw toestemming vereist is, kunnen wij uw Persoonsgegevens die via onze Digitale Media zijn verzameld af en toe combineren, bijwerken of consolideren met gegevens die wij ontvangen van externe bronnen of derden. Wij kunnen bijvoorbeeld zuiver demografische informatie of informatie uit steekproeven die geen verband houden met één van uw Persoonsgegevens (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, informatie met betrekking tot de familie en andere interesses, enz.) combineren met uw Persoonsgegevens die via onze aanbiedingen worden verzameld (bijvoorbeeld wanneer u een account registreert).
Wij kunnen deze gecombineerde informatie en/of demografische informatie gebruiken voor onze interne marketing en intern demografisch onderzoek en om de producten en diensten die we leveren voortdurend te verbeteren, personaliseren en aan te passen om beter aan uw behoeften te voldoen. Sommige van de instrumenten die wij gebruiken, kunnen een geautomatiseerd besluitvormingsproces omvatten, onder de voorwaarden die door de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan.
Reageren op uw verzoeken of opmerkingen via ons formulier « Ons contacteren » en ons meldingssysteem van conformiteit « Vertel ons » : Als u contact met ons opneemt via een online formulier, zullen uw Persoonsgegevens worden gebruikt om te reageren op uw verzoek of opmerking. ….

Wij verzekeren dat uw Persoonsgegevens correct en up-to-date blijven en dat duplicatie in onze databases wordt voorkomen, door elk van uw interacties met ons en/of onze partners te controleren om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens altijd correct zijn of dat ze moeten worden bijgewerkt met aanvullende informatie die u ons hebt verstrekt.
Wij kunnen profielen opstellen op basis van het volgen van uw browseractiviteiten op onze Digitale Media om uw voorkeuren en interesses beter te begrijpen en om onze marketingcommunicatie af te stemmen op uw smaken en voorkeuren, tenzij u daartegen bezwaar hebt gemaakt onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 10 van dit Privacy beleid.
Wij kunnen ook gebruik maken van automatische besluitvormingsprocessen, ook met het oog op de uitvoering van een contract (bijvoorbeeld om een frauduleuze betaling te voorkomen) of, met uw toestemming, om beter aan uw behoeften te voldoen in functie van uw voorkeuren.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de automatische hulpmiddelen die worden gebruikt regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens op een geldige manier worden verwerkt. Specifieke maatregelen, zoals het minimaliseren van gegevens, worden geïmplementeerd bij het maken van profielen. U kunt de uitkomst van de geautomatiseerde beslissing ook aanvechten door een e-mail te sturen naar het in Sectie 12 hieronder vermelde adres en aanvullende informatie vragen.
 

5. Wat gebeurt er als u uw Persoonsgegevens niet aan ons wilt verstrekken ?

Als u ervoor kiest om ons niet de gevraagde Persoonsgegevens te verstrekken, is het mogelijk dat bepaalde gepersonaliseerde activiteiten of functies niet toegankelijk zijn voor u of dat de aan u aangeboden Digitale Media en speciale diensten beperkt zijn. Bijvoorbeeld, als u weigert uw e-mailadres op te geven, kunt u onze nieuwsbrieven niet ontvangen en kunt u zich niet inschrijven op onze Digitale Media. Daarentegen, bent u echter niet verplicht om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken om enkel door onze Digitale Media te bladeren en meer te weten te komen over Pernod Ricard en onze producten. In ieder geval zullen wij u altijd aangeven welke Persoonsgegevens nodig zijn om gebruik te kunnen maken van een dienst.
 

6. Waarom en aan wie geven wij uw Persoonsgegevens door ?

Binnen de Pernod Ricard Groep

Voor de doeleinden vermeld in Sectie 3, kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven binnen de Pernod Ricard Groep , met inbegrip van haar verschillende partners over de hele wereld.

• Aan derden

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook doorgeven aan derden, maar alleen in de volgende gevallen:

• Voor marketingdoeleinden als u ons hiervoor uw toestemming heeft gegeven.
• Om bijstand te verlenen : Wij kunnen dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten gebruiken om ons te voorzien van ondersteunings- en onderhoudsdiensten voor Digitale Media en om ons te helpen bij hun administratie of verschillende functies, programma’s en promoties die daarin beschikbaar zijn. Deze derden verbinden zich ertoe om uw Persoonsgegevens van hetzelfde veiligheidsniveau te voorzien als die welke door Pernod Ricard wordt aangeboden en zijn, indien vereist door de wet, contractueel verplicht om uw Persoonsgegevens privé te houden, te beveiligen en ze alleen te verwerken in overeenstemming met de specifieke instructies van Pernod Ricard.
• Voor gezamenlijke en mede-gesponsorde programma’s en promotiedoeleinden : Wanneer we gezamenlijke of mede-gesponsorde programma’s of promoties op onze Digitale Media uitvoeren met een ander betrouwbaar bedrijf, organisatie of derde partij, en dat wij, als onderdeel van dit evenement, Persoonsgegevens verzamelen en verwerken, kunnen we uw Persoonsgegevens delen met onze partner of sponsor, op voorwaarde dat we uw toestemming krijgen wanneer dit wettelijk vereist is. Als uw persoonsgegevens worden verzameld door (of gedeeld worden met) een ander bedrijf dan Pernod Ricard als onderdeel van een dergelijke promotie, zullen wij u informeren op het moment dat uw Persoonsgegevens worden verzameld;
• Voor rechtszaken en veiligheidsdoeleinden : Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook openbaar maken indien de wet dit vereist of indien wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan juridische procedures, te reageren op vorderingen of om de veiligheid of rechten van Pernod Ricard, haar klanten of het publiek te beschermen;
• In geval van een fusie of overname van Pernod Ricard of een deel van Pernod Ricard door een ander bedrijf of in geval van de verkoop of overdracht van alle of een deel van de activiteiten van Pernod Ricard, zal de koper toegang hebben tot de informatie (met inbegrip van de Persoonsgegevens) die de Pernod Ricard voor deze activiteiten in zijn bezit heeft, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Evenzo kunnen Persoonsgegevens worden overgedragen in het kader van een bedrijfsreorganisatie, insolventieprocedure of een andere soortgelijke gebeurtenis, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 

7. Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven aan ontvangers die buiten de Europese Unie gelegen zijn ?

Pernod Ricard is een internationaal bedrijf en uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar het buitenland en in het bijzonder naar landen waarvan de wetgeving voorziet in een ander beschermingsniveau van Persoonsgegevens dan in het land waar u uw Persoonsgegevens hebt doorgegeven. Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven tussen verschillende bedrijven van de Pernod Ricard Groep die in verschillende landen gevestigd zijn. Pernod Ricard neemt passende maatregelen om de veiligheid van de Persoonsgegevens te waarborgen, zowel tijdens de overdracht als op de plaats van ontvangst, door de door de Europese Commissie voorgeschreven contractuele clausules toe te passen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Onze belangrijkste dienstverleners voor de exploitatie van onze Digitale Media zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De overdracht van Persoonsgegevens aan deze dienstverleners wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en wordt beheerst door contractuele clausules die door de Europese Commissie of door het Privacy Shield worden voorgeschreven. Deze dienstverleners zijn ook gebonden door een contract dat een hoog beschermingsniveau van de persoonlijke levenssfeer garandeert en dat hen verplicht om alleen op instructie van Pernod Ricard op te treden en voortdurend alle technische maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen.
 

8. Hoe lang verzamelen we uw Persoonsgegevens ?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens in onze databases zolang uw account actief is, voor de periode die in het contract met u is vastgelegd of zolang als nodig is om u de door u gevraagde diensten te leveren of om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen of verbeterde en nieuwe diensten te leveren. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bewaren in overeenstemming met onze interne bewaarprocedure voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, geschillen op te lossen en de uitvoering van onze contracten te verkrijgen.

Aldus is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens bewaren nadat u bent gestopt met het gebruik van de diensten van Pernod Ricard of onze Digitale Media, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 

9. Hoe beveiligen we uw Persoonsgegevens ?

Pernod Ricard neemt alle nodige technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens die via onze Digitale Media worden verzameld, te beschermen. Deze maatregelen bestaan, maar zonder ze te beperken : (i) om uw Persoonsgegevens op te slaan in veilige exploitatieomgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek en die alleen toegankelijk zijn voor werknemers van Pernod Ricard die bevoegd zijn om ze te raadplegen en voor onze vertegenwoordigers en contractanten en (ii) om de identiteit van geregistreerde gebruikers te verifiëren voordat zij toegang kunnen krijgen tot uw Persoonsgegevens.

10. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens ?

• Als uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming zijn verwerkt, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment en kosteloos in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de toestemming die u voor de intrekking heeft gegeven
• U kunt toegang tot uw Persoonsgegevens vragen.

  • • U kunt verzoeken om correctie van uw Persoonsgegevens indien deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn.
• .U kunt verzoeken dat uw Persoonsgegevens worden verwijderd (recht om te worden vergeten) als: (i) uw Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, (ii) u uw toestemming voor de verwerking van de gegevens hebt ingetrokken uitsluitend op basis van deze toestemming, (iii) u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens die gebaseerd was op het legitieme belang van Pernod Ricard, met inbegrip van het opstellen van profielen op basis van dat legitieme belang, of de verwerking van gegevens met het oog op prospectie, (iv) de verwerking van uw Persoonsgegevens onrechtmatig is, (v) Persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op Pernod Ricard. Pernod Ricard zal redelijke maatregelen nemen om de andere entiteiten van de Pernod Ricard Groep op de hoogte te stellen van de verwijdering van de Persoonsgegevens.
  • • U kunt de beperking van de behandeling vragen : (i) in het geval van een geschil over de juistheid van uw Persoonsgegevens, totdat wij de juistheid ervan kunnen verifiëren, (ii) in geval van onrechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens indien u het gebruik ervan wilt beperken in plaats van ze te laten verwijderen, (iii) indien u wenst dat Pernod Ricard uw Persoonsgegevens bewaart omdat u ze nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen, (iv) in het geval dat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, maar Pernod Ricard een onderzoek uitvoert om na te gaan of er legitieme redenen zijn die voorrang hebben op uw eigen rechten.
    • U kunt de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens aanvragen indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een contract en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures (wat papieren dossiers uitsluit).
    • U heeft altijd de keuze om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken. In dat geval is het mogelijk dat u beperkt bent in de activiteiten en functies die wij u kunnen bieden.
    U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, voor marketingdoeleinden op basis van profilering of als de verwerking van gegevens is gebaseerd op het legitieme belang van Pernod Ricard (tenzij wij het bestaan van een wettelijke verplichting kunnen aantonen).
    • U kunt zich ook kosteloos inschrijven op de lijst « Bel me niet meer » tegen telefoongesprekken op de website https://www.dncm.be/fr/.

11.Wij verwerken geen Persoonsgegevens met betrekking tot kinderen

Onze Digitale Media zijn niet bedoeld voor kinderen onder de wettelijke leeftijd voor alcoholgebruik (« Minderjarigen»), zodat we bewust geen Persoonsgegevens van minderjarigen verzamelen. U moet minstens 18 jaar oud zijn om een account aan te maken en op te treden en transacties te doen op onze Digitale Media. In het geval dat wij op de hoogte worden gebracht of kennis krijgen van het feit dat een minderjarige Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via onze Digitale Media, zullen wij deze verwijderen.
 

12. Hoe kan u contact met ons opnemen, uw rechten uitoefenen of een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens ?

Voor vragen, de uitoefening van uw rechten, klachten of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid of onze praktijken voor het verzamelen van gegevens, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen door te schrijven naar :
Pernod Ricard NV
12 place des Etats-Unis
75783 Parijs Cedex 16
Frankrijk

Of door een e-mail te versturen aan : groupdpo@pernod-ricard.com

Houd er rekening mee dat u ook een klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gevestigd bent, als u twijfelt over de voorwaarden waaronder Pernod Ricard uw Persoonsgegevens verwerkt.

In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de website toegankelijk is via de volgende link: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

13. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij herbekijken regelmatig ons Privacybeleid en publiceren updates op deze internetpagina. De laatste bijwerking van dit Privacy Beleid dateert van de maand Juin 2018.