Όροι Χρήσης για το Περιεχόμενο Χρηστών

Η Pernod Ricard S.A. (“Pernod Ricard”) απευθύνεται σε χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας την άδειά τους για να παρουσιάσουμε περιεχόμενο που μας αρέσει στους διάφορους ιστότοπούς μας, σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και σε διάφορα προωθητικά υλικά. Διαβάζετε το παρόν επειδή η Pernod Ricard έχει ζητήσει την άδειά σας για να χρησιμοποιήσει δικό σας περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης με αυτόν τον τρόπο.

Ως εταιρεία που συμμετέχει στον αγώνα ενάντια στην επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ, θα αφαιρέσουμε αμέσως οποιαδήποτε δημοσίευση η οποία:

  • ενθαρρύνει την παράνομη, ανεύθυνη ή υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ,
  • εξυμνεί τον τίτλο περιεχόμενου αλκοόλ ή την επίπτωση ενός ποτού όσον αφορά τη μέθη,
  • υποδηλώνει οποιαδήποτε συσχέτιση με βίαιη, επιθετική, επικίνδυνη ή αντικοινωνική συμπεριφορά,
  • συσχετίζει ένα ποτό με επιδόσεις, σεξουαλική ή κοινωνική επιτυχία,
  • έχει ιδιαίτερη απήχηση σε πρόσωπα κάτω από τη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ.

Θα εξετάζουμε το περιεχόμενο και εάν κρίνουμε ότι υπάρχει οτιδήποτε μη συμμορφούμενο ή ακατάλληλο, θα το αφαιρούμε εντός 72 ωρών.

Αν επιλέξετε να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε περιεχόμενο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε («Κοινωνικό περιεχόμενο») απαντώντας με το hashtag #YesHavanaClub, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης («Όροι χρήσης»).

Η Pernod Ricard χρησιμοποιεί έναν περιορισμένο αριθμό παρόχων υπηρεσιών για να γίνει εφικτή η συλλογή και μετάδοση στον ιστότοπο της Havana Club (www.havana-club.com)(ο «Ιστότοπος»), σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, σε προωθητικά υλικά και σε άλλους πόρους («Πόροι της Pernod Ricard») κοινωνικού περιεχομένου, όπου περιλαμβάνονται φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, ήχος, βίντεο, πληροφορίες τοποθεσίας, σχόλια και άλλα υλικά από ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για χρήση από την Pernod Ricard σε σχέση με τις δραστηριότητές της με την Havana Club, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης προϊόντων της Havana Club, του μάρκετινγκ, της προώθησης, της διαφήμισης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν τους καταναλωτές («Υπηρεσίες της Pernod Ricard»). Η Pernod Ricard διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μέσω της δημοσίευσης αναθεωρημένων όρων χρήσης. Συνεπώς, πρέπει να ανατρέχετε στους όρους χρήσης κάθε φορά που δίνετε άδεια ή εξουσιοδότηση για παρουσίαση δικού σας κοινωνικού περιεχομένου.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Με το παρόν, παραχωρείτε στην Pernod Ricard και τις συνεργαζόμενες και θυγατρικές εταιρείες, καθώς και σε όλους τους αντίστοιχους εκπροσώπους, κατόχους άδειας, κατόχους άδειας υπεκχώρησης, εργολάβους, διάδοχους, νόμιμους εκπροσώπους, εντολοδόχους και τρίτους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και στους αντίστοιχους συνεργάτες λιανικής, σε συνεργαζόμενες εταιρείες μάρκετινγκ ή δημοσίων σχέσεων, και σε άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες («Αδειοδοτούμενα μέρη») ένα παγκόσμιο, αόριστης διάρκειας, μη ανακλητό, ατελές, πλήρως εξοφλημένο, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο δικαίωμα με δυνατότητα υπεκχώρησης, αναφορικά με τη χρήση δικού σας κοινωνικού περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο που θα προσδιορίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των αδειοδοτούμενων μερών, όπως, ενδεικτικά, σε ιστοσελίδες και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τις οποίες διαχειρίζονται τα αδειοδοτούμενα μέρη, σε προωθητικά μηνύματα e-mail και διαφημίσεις, καθώς και σε οποιαδήποτε και κάθε άλλη πρωτοβουλία μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης, και σε οποιοδήποτε μέσο που είναι σήμερα γνωστό ή πρόκειται να γίνει γνωστό στο μέλλον. Τα αδειοδοτούμενα μέρη επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν, να παρουσιάσουν, να αναπαράγουν, να διανείμουν, να μεταδώσουν, να δημιουργήσουν παράγωγα έργα από, να συνδυάσουν με άλλο υλικό, να τροποποιήσουν ή/και να επεξεργαστούν το Κοινωνικό περιεχόμενό σας με οποιονδήποτε τρόπο κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια, χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση προς εσάς.

Εκχωρείτε στα αδειοδοτούμενα μέρη το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη σας, το πραγματικό όνομα, την εικόνα, χαρακτηριστικά σας, περιγραφές του ατόμου σας, στοιχεία τοποθεσίας ή άλλες αναγνωριστικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της φωνής σας, σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση του δικού σας Κοινωνικού περιεχομένου.

Με τον όρο Προσωπικά δεδομένα, στο πλαίσιο των παρόντων Όρων χρήσης, εννοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή για επικοινωνία με εσάς, στο διαδίκτυο ή εκτός διαδικτύου. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το όνομά σας, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, δημογραφικά στοιχεία όπως την ημερομηνία γέννησής σας, ηλικία, φύλο και τις συνήθειές σας ή τις προτιμήσεις σας όταν αυτά τα στοιχεία συνδέονται με τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας (συγκεντρωτικά, αποκαλούνται «Προσωπικά δεδομένα»).

Με το παρόν, συμφωνείτε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για το δικό σας Κοινωνικό περιεχόμενο, (ii) σας ανήκουν όλα τα δικαιώματα για το Κοινωνικό σας περιεχόμενο και επί αυτού και/ή έχετε αποκτήσει τα κατάλληλα δικαιώματα και άδειες από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή/και οντότητες τα οποία κατέχουν, διαχειρίζονται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αξιώνουν οποιαδήποτε δικαιώματα αναφορικά με αυτό το Κοινωνικό περιεχόμενο, (iii) δεν είστε κάτω από τη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ, (iv) η εκ μέρους των Αδειοδοτούμενων μερών χρήση του Κοινωνικού σας περιεχομένου όπως περιγράφεται στο παρόν δεν θα παραβιάσει τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών, ιδιωτικότητας, δημοσιότητας, ηθικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων κυριότητας ή άλλων δικαιωμάτων, οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ή οποιαδήποτε νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, και v) το Κοινωνικό περιεχόμενο δεν είναι συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, καταχρηστικό, άσεμνο, απειλητικό, παρενοχλητικό, δεν υποκινεί μίση, ή δεν είναι προσβλητικό ή με άλλο τρόπο παράνομο.

Με το παρόν απαλλάσσετε τα Αδειοδοτούμενα μέρη και οποιοδήποτε πρόσωπο που δρα για λογαριασμό τους, από οποιαδήποτε ευθύνη που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την εκ μέρους των Αδειοδοτούμενων μερών χρήση του Κοινωνικού σας περιεχομένου.

Το Κοινωνικό περιεχόμενο που υποβάλετε θεωρείται μη εμπιστευτικό και τα Αδειοδοτούμενα μέρη δεν έχουν υποχρέωση διατήρησης της εμπιστευτικότητας οποιωνδήποτε πληροφοριών, σε οποιαδήποτε μορφή, που περιέχονται σε οποιαδήποτε υποβολή, εκτός όσων προβλέπονται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των Αδειοδοτούμενων μερών. Απαντώντας με το hashtag #YesHavanaClub, συναινείτε όσον αφορά τη συλλογή εκ μέρους της Pernod Ricard S.A. οποιωνδήποτε Προσωπικών δεδομένων που παρέχετε, για χρήση από τα Αδειοδοτούμενα μέρη και κοινοποίηση σε σχέση με τη χρήση του Κοινωνικού περιεχομένου σας όπως περιγράφεται στο παρόν. Αν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των Προσωπικών δεδομένων σας με αυτόν τον τρόπο, μην απαντάτε με το hashtag #YesHavanaClub. Τα Προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να μεταφερθούν σε διακομιστές που βρίσκονται έξω από τη χώρα διαμονής σας ή σε τρίτους σε άλλες χώρες ώστε να γίνει επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων από αυτούς εκ μέρους της Pernod Ricard S.A. Απαντώντας με το hashtag #YesHavanaClub, συμφωνείτε ως προς την παραπάνω περιγραφείσα συλλογή, χρήση, κοινοποίηση, μεταφορά και επεξεργασία των πληροφοριών σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης, την Online Πολιτική απορρήτου της Pernod Ricard και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας των δεδομένων. Η Pernod Ricard S.A. διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε Κοινωνικό περιεχόμενο από τον Ιστότοπο και τους Πόρους της Pernod Ricard.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του Ιστότοπου, τους Πόρους της Pernod Ricard και τις Υπηρεσίες της Pernod Ricard Services και για το δικό σας Κοινωνικό περιεχόμενο, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό. Επιπλέον, στον βαθμό που το Κοινωνικό σας περιεχόμενο εμφανίζεται στον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε από τους Πόρους της Pernod Ricard ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες της Pernod Ricard, θα υπόκειστε επίσης σε επιπρόσθετους όρους χρήσης, συμφωνίες, οδηγίες ή κανόνες που παρέχονται από την Pernod Ricard αναφορικά με αυτές τις Υπηρεσίες της Pernod Ricard και το Κοινωνικό περιεχόμενο, και με το παρόν συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους επιπρόσθετους όρους χρήσης ή υπηρεσιών, τις συμφωνίες, τις οδηγίες ή τους κανόνες που παρέχονται ή ανακοινώνονται από την Pernod Ricard («Όροι της Pernod Ricard»).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Ιστότοπος, οι Υπηρεσίες της Pernod Ricard ή οι Πόροι της Pernod Ricard μπορεί να προστατεύονται από νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιβεβαιώνετε και συμφωνείτε ότι δεν αποκτάτε κανενός είδους κατοχή ή άλλα δικαιώματα επί πληροφοριών και υλικών αποκλειστικής εκμετάλλευσης της Pernod Ricard εξουσιοδοτώντας τη χρήση του Κοινωνικού περιεχομένου σας ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν, στις Υπηρεσίες της Pernod Ricard ή στους Πόρους της Pernod Ricard.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Συμφωνείτε ότι εάν η Pernod Ricard δεν ασκήσει ή δεν επιβάλει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα ή επανορθωτικό μέτρο που περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους χρήσης (ή από το οποίο μπορεί η Pernod Ricard να επωφεληθεί βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας), αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί ως επίσημη αποποίηση των δικαιωμάτων της Pernod Ricard και ότι αυτά τα δικαιώματα ή τα επανορθωτικά μέσα θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στην Pernod Ricard.

Αν οποιοδήποτε δικαστήριο, με δικαιοδοσία να αποφασίσει επί του θέματος, αποφανθεί ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων χρήσης δεν είναι έγκυρη, τότε η εν λόγω διάταξη θα αφαιρεθεί χωρίς να επηρεαστούν οι υπόλοιποι Όροι χρήσης. Οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων χρήσης θα συνεχίσουν να είναι έγκυρες και εφαρμοστέες.

Η λειτουργία του Ιστότοπου γίνεται από την Γαλλία. Για όλα τα θέματα που αφορούν αυτόν τον Ιστότοπο, η ισχύουσα νομοθεσία θα είναι αυτή της Γαλλίας. Δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα τα υλικά στον Ιστότοπο είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία, και είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία, εάν και στον βαθμό που ισχύουν τοπικοί νόμοι.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Οκτωβρίου 2020

ΜΑΘΕ ΠΡΩΤΟΣ

για νέες συνεργασίες, προϊόντα και εκδηλώσεις

ΚAΝΕ ΕΓΓΡΑΦH !