Διατροφικές Πληροφορίες
 

30 Jan. 2018
Συστατικά

ρούμι (ρούμι ζαχαροκάλαμο απόσταγμα),  νερό, ρούμι ζαχαροκάλαμο, χρωστική ουσία: καθαρό καραμελόχρωμα​

Havana Club añejo 3 años 37.5% ABV

Havana Club añejo 3 años 40% ABV

Havana Club añejo 3 años 43% ABV

Havana Club añejo Especial Nueva Formula 37.5% ABV

Havana Club añejo Especial Nueva Formula 40% ABV

Havana Club añejo Especial Nueva Formula 43% ABV

Havana Club añejo 7 años 40% ABV

Havana Club añejo 7 años 43% ABV

Havana Club añejo Reserva 40% ABV

Havana Club añejo Selección de Maestros 45% ABV

Havana Club añejo 15 años 40% ABV

Havana Club añejo Union 40% ABV

Havana Club añejo Tributo 2019 40% ABV

Havana Club añejo Maximo 40% ABV

Havana Club añejo Ritual 37,8% ABV

Havana Club Professional Edition A 50% ABV

Havana Club Professional Edition B 40% ABV

Havana Club Professional Edition C 50% ABV

Havana Club Professional Edition D 40% ABV

PN Sauternes 40% alc.

PN Rioja 40% alc.

Cuban Smoky 40% alc.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.wise-drinking.com