Διατροφικές Πληροφορίες
 

30 Jan. 2018

HAVANA CLUB AÑEJO 3 AÑOS 37.5% ABV

Havana Club añejo 7 años 40% ABV

Havana Club Selección de Maestros 45%

Havana Club añejo 15 años 40%

Havana Club Máximo Extra Añejo 40%