Περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τους χρήστες – Πολιτική απορρήτου

Η Pernod Ricard SA, εταιρεία που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της Γαλλίας, εδρεύει στην διεύθυνση 5, cours Paul Ricard – 75008 Paris, Γαλλία, και έχει μετοχικό κεφάλαιο 411.403.467,60 €, σέβεται το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα όταν επιλέγετε να μας επιτρέψετε τη χρήση του κοινωνικού σας περιεχομένου («Κοινωνικό περιεχόμενο») απαντώντας με το hashtag #YesHavanaClub. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου για το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τους χρήστες (η «Πολιτική απορρήτου») σας ενημερώνει για το πώς η Pernod Ricard (“Pernod Ricard”, «εμείς», «εμάς», «μας» ή ρήματα σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο) συλλέγει, αποθηκεύει χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούμε και από τον ιστότοπο που είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση www.havana-club.com (ο «Ιστότοπος»).

Προτού μας εξουσιοδοτήσετε για τη χρήση του Κοινωνικού περιεχομένου σας, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, μην μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε το Κοινωνικό σας περιεχόμενο. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Θα σας ενημερώσουμε για τέτοιες αλλαγές μέσω της δημοσίευσης της παρούσας Πολιτικής απορρήτου. Συνεπώς, προτείνεται να ανατρέχετε στην παρούσα Πολιτική απορρήτου κάθε φορά που επιτρέπετε ή εξουσιοδοτείτε την παρουσίαση του Κοινωνικού περιεχομένου σας.

Η Pernod Ricard είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για οποιαδήποτε Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν εξουσιοδοτείτε τη χρήση του Κοινωνικού σας περιεχομένου.

1. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ;

Ως Προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής απορρήτου εννοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή για επικοινωνία με εσάς σε ό,τι αφορά τη χρήση του Κοινωνικού σας περιεχομένου. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται δεδομένα όπως το όνομα χρήστη σας, η εικόνα σας, η φωνή σας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αναγνώρισης.

Τα Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο εφόσον έχετε λάβει γνώση όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου (όταν μας εξουσιοδοτείτε για τη χρήση του Κοινωνικού περιεχομένου σας).

 2. ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται με σκοπό να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το Κοινωνικό σας περιεχόμενο.

3. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Αν επιλέξετε να μην υποβάλετε οποιαδήποτε Προσωπικά δεδομένα όταν σας ζητηθεί, δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Κοινωνικό σας περιεχόμενο.

4. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

Η Pernod Ricard δεν θα κοινοποιήσει ποτέ τα Προσωπικά δεδομένα σας με οποιονδήποτε τρίτο έξω από τον Όμιλο της Pernod Ricard (όπως ορίζεται παρακάτω) που σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, εκτός εάν σας έχουμε ενημερώσει συγκεκριμένα και μας έχετε δώσει συγκεκριμένη άδεια για να κάνουμε κάτι τέτοιο.

Η Pernod Ricard  επιτρέπεται να κοινοποιήσει για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 2 τα Προσωπικά δεδομένα σας στις θυγατρικές εταιρείες της, δηλαδή σε εταιρείες επί των οποίων η Pernod Ricard έχει έλεγχο μέσω είτε άμεσης είτε έμμεσης ιδιοκτησίας (συγκεντρωτικά, «Όμιλος Pernod Ricard»), στην παρακάτω περίπτωση: οι πληροφορίες που συλλέγουμε όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου μπορούν να προέρχονται από την οντότητα στην οποία τις παρέχετε, αλλά μπορούν επίσης να διατίθενται, εφόσον συναινείτε, μέσω αυτής της οντότητας σε άλλες οντότητες του Ομίλου Pernod Ricard για χρήση του Κοινωνικού περιεχομένου σας.  Αν θέλετε να εναντιωθείτε σε αυτήν τη χρήση των πληροφοριών σας, μπορείτε να απευθύνετε το αίτημά σας όπως ορίζεται στην Ενότητα 8 της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, με το όνομά σας, και την εναντίωσή σας όσον αφορά την εκ μέρους μας κοινοποίηση πληροφοριών σε όλες ή μερικές από τις οντότητες του Ομίλου Pernod Ricard, και τη λήψη πληροφοριών μάρκετινγκ από αυτές.

Η Pernod Ricard μπορεί επίσης να κοινοποιήσει τα Προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, αλλά μόνο στις εξής περιπτώσεις:

  • Μπορούμε να χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών, εκπροσώπους ή εργολάβους για την παροχή υποστήριξης για τις εσωτερικές διεργασίες σχετικά με την εκ μέρους μας χρήση του Κοινωνικού σας περιεχομένου. Οποιοσδήποτε τέτοιος τρίτος πρέπει πάντοτε να παρέχει αντίστοιχα επίπεδα ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα σας με αυτά της Pernod Ricard και, όποτε απαιτείται, δεσμεύεται από μια νομική συμφωνία να διατηρεί τα Προσωπικά δεδομένα σας ιδιωτικά, ασφαλή και να τα επεξεργάζεται μόνο βάσει των συγκεκριμένων οδηγιών της Pernod Ricard.
  • Μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας αν αυτό είναι υποχρεωτικό βάσει της νομοθεσίας, ή αν κατά την καλόπιστη κρίση μας μια τέτοια ενέργεια είναι εύλογα αναγκαία για τη συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες, για ανταπόκριση σε οποιεσδήποτε αξιώσεις, ή για προστασία της ασφάλειας ή των δικαιωμάτων της Pernod Ricard, των πελατών της ή του κοινού.
  • Στην περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς όλης ή μέρους της Pernod Ricard από άλλη εταιρεία ή στην περίπτωση που η Pernod Ricard πωλήσει ή διαθέσει το σύνολο ή μέρος μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Pernod Ricard, η οντότητα που αποκτά τα περιουσιακά στοιχεία θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρεί η Pernod Ricard κατά την επιχειρηματική της δραστηριότητα, που μπορούν να περιλαμβάνουν Προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παρομοίως, τα Προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν ως μέρος μιας εταιρικής αναδιοργάνωσης, διαδικασιών αφερεγγυότητας ή άλλου ανάλογου περιστατικού, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και υλοποιείται σύμφωνα με αυτήν. 

5. ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

Η Pernod Ricard είναι μια διεθνής εταιρεία και τα Προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να μεταφερθούν πέρα από τα εθνικά σύνορα. Μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικά επίπεδα νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων από ό,τι η χώρα από την οποία κάνατε την υποβολή των Προσωπικών δεδομένων σας. Τα Προσωπικά δεδομένα σας μπορούν, επίσης, να μεταφερθούν ανάμεσα σε διαφορετικές εταιρείες του Ομίλου Pernod Ricard οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Η Pernod Ricard λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διατηρήσει την ασφάλεια των Προσωπικών δεδομένων, τόσο κατά την μεταβίβαση όσο και στην τοποθεσία προορισμού, υλοποιώντας συμβατικές διατάξεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

6. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της χρήσης του Κοινωνικού περιεχομένου σας στις βάσεις δεδομένων μας. Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιούμε το Κοινωνικό σας περιεχόμενο.

7. ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Pernod Ricard λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των Προσωπικών δεδομένων σας. Στις προσπάθειες αυτές περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, η αποθήκευση των Προσωπικών δεδομένων σας σε ασφαλή λειτουργικά περιβάλλοντα που δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό και που είναι προσβάσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Ομίλου της Pernod Ricard, στους εκπροσώπους μας και σε εργολάβους.

8. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, ΝΑ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ Ή ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ;

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας όπως έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς, επικοινωνώντας με το γραφείο απορρήτου της Pernod Ricard στη διεύθυνση HC_contact@havana-club.com.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το γραφείο απορρήτου για να διατυπώσετε τις παρακάτω επιλογές:

  • Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση των Προσωπικών δεδομένων σας εάν είναι ανακριβή, ημιτελή ή μη επικαιροποιημένα ή να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών δεδομένων σας.
  • Επίσης, έχετε πάντα την επιλογή να μην κοινοποιήσετε οποιαδήποτε Προσωπικά δεδομένα σας σε εμάς ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς για νόμιμες αιτίες. Ωστόσο, αν κάνετε αυτήν την επιλογή, δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Κοινωνικό περιεχόμενό σας.

9. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

Αν έχετε ερωτήσεις, παράπονα ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική απορρήτου ή με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για τη συλλογή δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας με επιστολή προς:

Pernod Ricard SA,
5, cours Paul Ricard
CS 50180

75380 Paris Cedex 08
Γαλλία

ή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: HC_contact@havana-club.com.


Τελευταία ενημέρωση: 30 Οκτωβρίου 2020

ΜΑΘΕ ΠΡΩΤΟΣ

για νέες συνεργασίες, προϊόντα και εκδηλώσεις

ΚAΝΕ ΕΓΓΡΑΦH !