Polityka Prywatności Online

Pernod Ricard SA, spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą przy 12, place des Etats-Unis 75116 Paryż, Francja, o kapitale akcyjnym EUR 411.403.467.60, szanuje prawo Użytkownika do prywatności w czasie odwiedzania przez niego strony internetowej  pod adresem www.havana-club.com („Strona”), która komunikuje się z nami drogą elektroniczną. Niniejsza Polityka Prywatności informuje Użytkownika o sposobie, w jaki Pernod Ricard („Pernod Ricard”, „my” lub „nasz”) zbiera, gromadzi, przechowuje, używa i przetwarza informacje osobowe przekazywane nam przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej Strony prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności (w tym Polityką Plików Cookies, patrz: Artykuł 2). Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności lub Polityką Plików Cookies, prosimy o opuszczenie naszej Strony. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach powiadomimy Użytkownika zamieszczając je w niniejszej Polityce Prywatności lub Polityce Plików Cookies. Zachęcamy Użytkownika do regularnego sprawdzania niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies w celu upewnienia się, że znane są mu wszystkie zmiany oraz sposób, w jaki informacje podane przez niego mogą być używane.
Pernod Ricard jest administratorem danych zawierających informacje osobowe podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Strony.
 

1. JAKIE INFORMACJE OSOBOWE O UŻYTKOWNIKU ZBIERAMY I W JAKI SPOSÓB?

Informacje osobowe dla celów niniejszej Polityki Prywatności oznaczają wszelkie informacje, jakie mogą być wykorzystane w celu identyfikacji Użytkownika lub skontaktowania się z nim w trybie online bądź offline. Informacje te zawierają takie dane, jak imię i nazwisko Użytkownika, jego adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu („informacje umożliwiające identyfikację”), informacje demograficzne, takie jak data urodzenia Użytkownika, wiek, płeć oraz jego nawyki lub preferencje wtedy, gdy dane te są związane z informacjami umożliwiającymi identyfikację Użytkownika (łącznie „informacje osobowe”).

Informacje osobowe są gromadzone wyłącznie za wiedzą Użytkownika (tj. gdy Użytkownik świadomie przekaże je nam za pośrednictwem jednego z formularzy online dostępnych na naszej Stronie), jeśli Użytkownik wyrazi chęć skorzystania z wielu funkcji i usług oferowanych przez naszą Stronę, co zwykle będzie miało formę:
 

 • rejestracji na naszej Stronie lub wpisania się na listę jej Użytkowników: np. zapisania się na listę obiorców newslettera oferowanego przez naszą Stronę, w stosownych przypadkach;

  loterii lub konkursu;

  organizacji imprez (formularz zaproszenia lub formularze online na tabletach wypełniane przez nasze hostessy);

  informacji zwrotnych, pytań lub uwag przekazywanych za pośrednictwem naszego formularza „Kontakt z nami”;

  innych żądań wymagających podania informacji osobowych.
   
Rodzaje i ilość informacji zbieranych w celach wskazanych powyżej będą zróżnicowane w zależności od rodzaju aktywności. Żądane informacje osobowe mogą dotyczyć: imienia i nazwiska Użytkownika, adresu poczty elektronicznej, kraju zamieszkania, daty urodzenia.

Z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa możemy używać różnych technologii gromadzenia i przekazywania informacji o sposobach odwiedzania i korzystania z naszej Strony jak również informacji demograficznych o Użytkownikach naszej Strony, które możemy uzyskać od osób trzecich takich jak Google czy media społecznościowe, z których Użytkownik korzysta („Informacje o Użytkowaniu”). Informacje o Użytkowaniu mogą obejmować strony przeglądane przez Użytkownika, czas ich przeglądania, przeglądane lub podawane przez Użytkownika informacje o napojach lub inną zawartość, język, informacje demograficzne o Użytkowniku (takie jak wiek, płeć czy obszary jego zainteresowań, w stosownych przypadkach) oraz strony przeglądane przez Użytkownika tuż przed przejrzeniem danej strony tak, abyśmy lepiej znali sposób, w jaki Użytkownicy poznają nasze marki i mogli zgodnie z tym dostosować je i ulepszyć. Większość ogólnie gromadzonych przez nas Informacji o Użytkowaniu nie może być powiązanych z indywidualnym Użytkownikiem; jeśli jednak tak się stanie, traktujemy je zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

2. JAK I DLACZEGO UŻYWANY TECHNOLOGII ŚLEDZENIA DANYCH?

Pernod Ricard używa technologie śledzenia danych, takie jak pliki cookies, adresy IP lub pliki logowania, do zebrania pewnych informacji, takich jak rodzaj przeglądarki i system operacyjny, strona linkująca, ścieżka dostępu, domena dostawcy usług internetowych, itp. w celu ulepszenia używania i funkcjonalności naszych stron oraz lepszego zrozumienia sposobu postrzegania przez odwiedzających naszej Strony oraz narzędzi i usług, które oferuje. Technologie śledzenia pomagają nam dostosować naszą Strona do osobistych potrzeb Użytkownika.
 

 • Używamy plików cookies, aby ulepszyć korzystanie z naszej Strony i jej funkcjonalność, a także lepiej zrozumieć sposób korzystania z niej oraz narzędzi i usług, które oferuje przez odwiedzających. Z zastrzeżeniem zgody Użytkownika wymaganej obowiązującymi przepisami prawa nasza Strona używa plików cookies i podobnych technologii („pliki cookies”). Pliki cookies są niewielkimi plikami umieszczanymi w urządzeniu Użytkownika, które służą kilku celom, takim jak możliwość efektywnego nawigowania przez Użytkownika pomiędzy stronami, zapamiętywanie preferencji Użytkownika oraz ogólnego ulepszania poruszania się po Stronie. Użycie plików cookies na naszej Stronie pozwala Użytkownikowi na płynniejsze poruszanie się po naszej Stronie dokładniej mierząc aktywność Użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookies, które używamy i sposobu blokowania tych plików jest dostępnych pod adresem [Polityką Plików Cookies];
   
 
 • Adres IP jest numerem komputera w sieci, którego celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w momencie logowania się przez niego do Internetu. Możemy śledzić adresy protokołu internetowego (IP) w celu (między innymi): (i) usuwania problemów technicznych, (ii) zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa Strony, (iii) ograniczenia dostępu niektórym Użytkownikom do naszej Strony oraz (iv) lepszego zrozumienia sposobu korzystania z niej.

  My (lub osoba trzecia w naszym imieniu) możemy zbierać informacje w formie plików logowania, które rejestrują aktywność ma naszej Stronie i zbierają dane statystyczne na temat przyzwyczajeń przeglądania Strony przez naszych Użytkowników. Wpisy te są generowane anonimowo i pomagają nam zebrać (między innymi) informacje dotyczące (i) rodzaju przeglądarki Użytkownika oraz systemu operacyjnego, (ii) sesji Użytkownika (takiej jak adres URL, z którego pochodzi, daty i czasu odwiedzin naszej Strony oraz stron przeglądanych na naszej Stronie i czasu ich odwiedzin) oraz (iii) innych podobnych danych nawigacyjnych i ścieżki odwiedzin. Używamy również informacji zebranych w pliku logowania, które wykorzystujemy w naszych wewnętrznych celach marketingowych i analiz demograficznych dzięki czemu możemy stale ulepszać i modyfikować usługi online, które świadczymy na rzecz Użytkownika. Pliki logowania są wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie i nie są powiązane z żadnym indywidualnym Użytkownikiem.

3. W JAKIM CELU UŻYWAMY INFORMACJI OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

Ogólnie wszystkie zebrane informacje są wykorzystywane w celu, w jakim Użytkownik przekazuje je nam, w celu wskazanym w chwili ich zebrania lub w niniejszej Polityce Prywatności. Główne cele to:
 

 • w chwili rejestracji lub wpisania się na listę użytkowników naszej Strony: przekazane informacje osobowe Użytkownika są wykorzystywane w celu zaoferowania Użytkownikowi korzyści i przywilejów towarzyszących zwykle rejestracji, np. możliwości otrzymywania powiadomień wybranych przez niego w chwili rejestracji lub ich automatycznego przekazywania w chwili rejestracji (np. zamówienie newslettera, udział w loteriach i konkursach, zaproszenie do udziału w imprezie organizowanej przez Pernod Ricard);

  informacje zwrotne, pytania lub komentarze przekazywane za pośrednictwem naszego systemu sprawozdań przestrzegania przepisów na formularzu „Kontakt z nami” lub “Podziel się z nami swoją opinią”: jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza online, informacje przekazane przez Użytkownika są wykorzystywane do udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie lub komentarz.

   
Oprócz celu, dla którego Użytkownik podaje swoje informacje osobowe, może mieć również opcję (poprzez zaznaczenie pola wyboru lub w inny sposób) wykorzystania jego informacji do  aktywności lub usługi innej niż podstawowa aktywność lub usługa, która jest poszukiwana przez innych Użytkowników. Na przykład, jeśli Użytkownik zapisuje się do konkursu lub innej promocji może być również zaproszony do zapisania się do otrzymywania newsletterów lub powiadomień z naszej Strony, która pełni rolę gospodarza promocji lub z innych witryn bądź produktów Pernod Ricard. Jeśli Użytkownik wybierze takie dodatkowe usługi, informacje, które podał wykorzystamy w tym celu.

Aby zapewnić, że informacje osobowe Użytkownika będą cały czas dokładne i aktualne oraz aby uniknąć ich dublowania w naszej bazie danych, zapewnimy przy każdym kontakcie Użytkownika z jednym z naszych oddziałów, że jego informacje osobowe będą nadal dokładne lub będą wymagały uzupełnienia bądź uaktualnienia o informacje dodatkowe, które Użytkownik mógł przekazać.

Możemy również wykorzystać adres poczty elektronicznej Użytkownika w celu wysłania mu powiadomień transakcyjnych lub administracyjnych (np. potwierdzenie emailem zapisania się Użytkownika na listę lub wypisania się z niej, szczególna rejestracja bądź aktywność), jak również niektóre ogłoszenia związane z usługami (np. powiadomienia o aktualizacjach naszych informacji o Polityce Prywatności, zaniechanych funkcjonalnościach lub programach na naszej Stronie, zmiany w naszych usługach lub zasadach wsparcia technicznego, bądź innych związanych z tym zmian), lub powiadomień promocyjnych (z zastrzeżeniem zgody Użytkownika, jeśli taka będzie wymagana obowiązującym prawem). Łącznie te rodzaje powiadomień zwane są w niniejszej Polityce Prywatności „Powiadomieniami Nietransakcyjnymi”.

Możemy również wykorzystać informacje osobowe i/lub demograficzne Użytkownika dla celów naszych wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych tak, abyśmy mogli stale ulepszać, personalizować i dopasowywać produkty i usługi, które świadczymy na rzecz Użytkownika oraz lepiej spełniać jego potrzeby.

Z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa powyższe może obejmować co pewien czas łączenie, aktualizację lub inne rozszerzenie informacji osobowych zebranych za pośrednictwem naszej Strony z uwzględnieniem danych, które otrzymujemy z zewnętrznych rejestrów lub od osób trzecich. Na przykład, możemy łączyć informacje czysto demograficzne lub badawcze (np. dotyczące wieku, płci, gospodarstwa domowego, innych zainteresowań, itp.) niezwiązane z jakimikolwiek informacjami osobowymi dotyczącymi Użytkownika z informacjami osobowymi zebranymi w innych przypadkach (takich jak podczas rejestracji konta).

4. CO SIĘ DZIEJE, JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE CHCE PRZEKAZAĆ NAM SWOICH INFORMACJI OSOBOWYCH?

Jeśli Użytkownik nie poda informacji osobowych na żądanie, może nie mieć dostępu do niektórych aktywności i spersonalizowanych funkcjonalności oferowanych przez naszą Stronę oraz ograniczony dostęp do oferowanych przez nas usług i ofert specjalnych. Na przykład, jeśli Użytkownik odmówi podania swojego adresu poczty elektronicznej, nie będzie mógł otrzymać żadnego z naszych newsletterów ani też w inny sposób zarejestrować się na naszej Stronie. Do prostego przeglądania naszej Strony i uzyskania informacji na temat Havana Club Użytkownik nie musi podawać nam informacji osobowych.

5. KOMU UJAWNIAMY INFORMACJE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I DLACZEGO?

Pernod Ricard nigdy nie przekazuje informacji osobowych Użytkownika jakiejkolwiek osobie trzeciej z zamiarem użycia przez nią w celach bezpośredniego marketingu, o ile Użytkownik nie zostanie o tym powiadomiony i nie udzieli nam na to swojej specjalnej zgody.

Pernod Ricard może przekazać informacje osobowe Użytkownika dla celów określonych w Artykule 3  spółkom zależnym, tj. spółkom kontrolowanym przez Pernod Ricard poprzez posiadanie w nich bezpośrednich lub pośrednich udziałów (zwanym łącznie „Grupą Pernod Ricard”) zwłaszcza w następującej sytuacji: informacje, które zbieramy jako informacje opisane w niniejszej Polityce Prywatności mogą pochodzić od podmiotu, któremu Użytkownik przekazał je, ale mogą być również udostępnione, z zastrzeżeniem zgody Użytkownika, za pośrednictwem takiego podmiotu innym podmiotom z Grupy Pernod Ricard w celu przekazania Użytkownikowi wiadomości i informacji promocyjnych o ich produktach lub programach, którymi Użytkownik interesował się. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na takie wykorzystanie jego informacji, sprzeciw należy zgłosić w sposób wskazany w Artykule 9 niniejszej Polityki Prywatności, podając imię i nazwisko, numer klienta i informując o braku zgody na przekazywanie przez nas informacji wszystkim lub niektórym podmiotom należącym do Grupy Pernod Ricard Group i otrzymywanie od nich informacji marketingowych.

Pernod Ricard może również przekazywać informacje osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie w poniższych przypadkach:
 

 • możemy skorzystać z usługodawców, pośredników lub kontrahentów w celu zapewnienia wsparcia wewnętrznym operacjom naszej Strony i udzielenia nam pomocy w administrowaniu nimi lub różnymi funkcjami, programami i promocjami dostępnymi w Stronie. Każda z takich osób trzecich musi przez cały czas zapewniać informacjom Użytkownika ten sam poziom bezpieczeństwa, co Pernod Ricard i w sytuacjach, gdzie będzie to wymagane, zawrzeć wiążącą umowę o zachowaniu informacji osobowych Użytkownika w poufności i przetwarzać je jedynie na specjalne polecenie Pernod Ricard;

  możemy również ujawnić informacje osobowe Użytkownika, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jeśli w dobrej wierze jesteśmy przekonani o uzasadnionej konieczności takiego działania w celu spełnienia wymogów procedur prawnych, zareagowania na jakiekolwiek roszczenia lub ochrony bezpieczeństwa bądź praw Pernod Ricard, jego klientów lub odwiedzających;

  w przypadku połączenia lub nabycia Pernod Ricard, w całości lub części, przez inną spółkę lub w przypadku zamiaru sprzedaży lub zbycia przez Pernod Ricard jego przedsiębiorstwa, w całości lub części, nabywca będzie miał dostęp do informacji zgromadzonych przez Pernod Ricard, które będą obejmować informacje osobowe, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Podobnie, informacje osobowe mogą zostać przeniesione jako część reorganizacji przedsiębiorstwa, postępowania o upadłość lub innego podobnego zdarzenia, jeśli będzie to dozwolone i przeprowadzone zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa;

  możemy przekazać osobom trzecim zbiorcze informacje demograficzne lub informacje uzyskane z badań, przy czym informacje te będą anonimowe. Przekazywane przez nas informacje zbiorcze mogą obejmować informacje anonimowe zebrane w wyniku używania plików cookies i innej podobnej technologii śledzenia, o których mowa w Artykule 2.

6. CZY INFORMACJE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ WYSYŁANE DO ODBIORCÓW W INNYCH KRAJACH I DLACZEGO?

Pernod Ricard jest spółką globalną, a informacje osobowe Użytkownika mogą być przekazywane międzynarodowo. Informacje mogą być przekazywane do państw, w których obowiązują prawa zapewniające poziomy ochrony danych odmienne niż w kraju, z którego Użytkownik przekazał swoje dane. Informacje osobowe Użytkownika mogą być również przekazywane pomiędzy różnymi spółkami Grupy Pernod Ricard zlokalizowanymi w różnych krajach. Pernod Ricard podejmuje odpowiednie środki w celu zachowania bezpieczeństwa informacji osobowych zarówno w czasie przekazywania ich jak i w lokalizacji je otrzymującej poprzez wdrażanie klauzul umownych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Siedziby naszych głównych dostawców usług związanych z funkcjonowaniem naszej Strony znajdują się na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Każdy transfer informacji do tych dostawców usług odbywa się na podstawie klauzul umownych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Dostawcy usług są również związani umową, która zapewnia wysoki standard ochrony prywatności, wymaga (między innymi) działania wyłącznie zgodnego z zaleceniami Pernod Ricard i wdraża wszystkie środki techniczne niezbędne do zapewnienia stałego bezpieczeństwa informacji osobowych Użytkownika.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA ?

Informacje osobowe przekazane nam przez Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony możemy przechowywać w naszej bazie danych. Informacje osobowe Użytkownika przechowujemy przez okres, w jakim jego konto jest aktywne zgodnie z umową zawartą z Użytkownikiem lub w razie potrzeby świadczenia na rzecz Użytkownika żądanych usług, odpowiedzi na zapytania lub rozwiązania problemów czy też świadczenia ulepszonych lub nowych usług. Może również zaistnieć potrzeba, aby informacje osobowe Użytkownika były zachowane przez uzasadniony okres czasu i tak długo, jak będzie to konieczne do wypełniania naszych prawnych i regulacyjnych zobowiązań, rozstrzygnięcia sporów, wyegzekwowania wykonania umowy i w podobnych celach związanych z zarządzaniem dokumentacją.

Możemy zatem zachować informacje osobowe Użytkownika przez uzasadniony okres czasu po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług Pernod Ricard lub naszej Strony. Po upływie tego okresu informacje osobowe Użytkownika zostaną usunięte z wszystkich systemów Grupy Pernod Ricard.

Jeśli Użytkownik zażąda zaprzestania używania przez nas jego informacji osobowych do świadczenia na jego rzecz usług, np. wybierze opcję rezygnacji z otrzymywania emaili, prosimy o kontakt w sposób wskazany w Artykule 9. Przypominamy Użytkownikowi, że przysługuje mu również prawo do żądania usunięcia jego informacji osobowych w dowolnym czasie zgodnie z tym samym Artykułem 9.

8. JAK ZABEZPIECZAMY INFORMACJE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Pernod Ricard podejmuje wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony poufności i zabezpieczenia informacji osobowych Użytkownika zebranych w czasie korzystania przez niego z naszej Strony, w tym wrażliwych informacji osobowych. Środki te obejmują między innymi przechowywanie informacji osobowych Użytkownika w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, które są niedostępne dla ogółu, a dostępne jedynie dla upoważnionych pracowników Pernod Ricard oraz naszych pośredników i kontrahentów.

9. W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO SWOICH INFORMACJI OSOBOWYCH, ZMODYFIKOWAĆ LUB USUNĄĆ JE BĄDŹ WYRAZIĆ SPRZECIW CO DO ICH UŻYWANIA?

Użytkownik może mieć dostęp do przetwarzanych przez nas informacji osobowych kontaktując się z biurem Pernod Ricard ds. prywatności pod adresem HC_contact@havana-club.com.

Użytkownik może również skontaktować się z naszym biurem ds. prywatności w celu poinformowania o swoich decyzjach:
 

 • Użytkownik może zażądać poprawienia swoich informacji osobowych, jeśli będą niedokładne, niekompletne lub nieaktualne bądź zażądać ich usunięcia;

  Użytkownik ma również zawsze możliwość nieprzekazywania nam swoich informacji osobowych lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu co do ich przetwarzania przez nas. Jeśli jednak Użytkownik wybierze tę opcję, będzie mógł korzystać z oferowanych przez aktywności i funkcjonalności w sposób ograniczony;

  jeśli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywania z naszej Strony newsletterów, ogłoszeń lub innych powiadomień, prosimy o niewybieranie tych opcji w chwili rejestracji. Jeśli Użytkownik wybrał te opcje, a w okresie późniejszym będzie chciał z nich zrezygnować, prosimy o kliknięcie linku „rezygnuję” znajdującego się w naszych powiadomieniach;

  po otrzymaniu każdego powiadomienia drogą elektroniczną wysłanego do Użytkownika będzie on miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania w przyszłości kolejnych powiadomień (tj. zrezygnowania z nich). W tym celu wystarczy po prostu postępować zgodnie z procedurą lub postępować zgodnie ze stosowną instrukcją znajdującą się w emailu.

10. JAK TRAKTUJEMY INFORMACJE PODAWANE PRZEZ OSOBY NIELETNIE?

Z uwagi na to, że nasza Strona nie jest przeznaczona dla osób nieletnich („Osoba Nieletnia”), informacje osobowe od Osób Nieletnich zbierane są przez nas nieświadomie. W celu utworzenia konta i wykonywania aktywności oraz transakcji na naszej Stronie Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Zakładając konto lub wykonując aktywności oraz transakcje na naszej Stronie Użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat i jest w pełni uprawniony do zaakceptowania i postępowania zgodnie z naszym  Regulaminem Użytkowania oraz niniejszą Polityką Prywatności, które w pełni akceptuje. Otrzymanie przez nas informacji o podaniu, za pośrednictwem naszej Strony, przez Osobę Nieletnią informacji osobowych spowoduje ich usunięcie.

11. CZY MAMY ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH?

Nasza Strona może zawierać łącza kierujące Użytkownika do innych witryn lub usług prowadzonych lub kontrolowanych przez osoby trzecie. Dotyczy to łącz reklamodawców, sponsorów i partnerów, którzy mogą używać nasze logo/loga w ramach umowy o łączeniu marek. Działania osób trzecich nie podlegają naszej kontroli, a korzystanie z ich witryn i ich funkcjonalności przez Użytkownika podlega politykom prywatności publikowanym na ich Stronach. Nie ponosimy odpowiedzialności za polityki prywatności ani zasady prowadzenia przez osoby trzecie swoich witryn. W związku z tym Użytkownik powinien zachować ostrożność i przed podaniem swoich informacji osobowych zapoznać się z politykami prywatności mającymi zastosowanie do danych witryn, które Użytkownik odwiedza.

12. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub naszych zasad zbierania informacji prosimy o pisemny kontakt z Pernod Ricard SA, lub email na adres: HC_contact@havana-club.com.
 
 
Ostatnia aktualizacja: 28 listopad 2016