Polityka plików cookies

Z zastrzeżeniem zgody Użytkownika, o ile zgoda taka będzie wymagana przepisami prawa, nasza Strona używa plików cookies i tym podobnych technologii („pliki cookies”). Niniejsza polityka plików cookies („Polityka Cookies") określa sposób, w jaki Havana Club International S.A., spółka należycie utworzona i działająca zgodnie z prawem kubańskim, z siedzibą pod adresem Calle A No 309 e/13 y 15 Vedado, Plaza, Cuidad La Habana, Kuba („HCI" lub „my") jest zobowiązana do przestrzegania polityki prywatności Użytkownika w zakresie używania plików cookies na jej stronie internetowej pod adresem www.havana-club.com („Strona”).
1. Co to jest plik cookie?

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi lub informacjami przechowywanymi w komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika (takim jak smartfon lub tablet) w czasie jego odwiedzin naszej Strony. Plik cookie będzie zwykle zawierał nazwę strony internetowej/aplikacji, z której pochodzi, czas przechowywania pliku cookie (tj. okres przez jaki plik cookie pozostanie w urządzeniu Użytkownika) oraz wartość, która zwykle jest losowo wygenerowanym numerem unikatowym.

2. Dlaczego używamy plików cookies?

Plików cookies używamy, aby ułatwić korzystanie z naszej Strony oraz lepiej dostosować ją i nasze produkty do zainteresowań i potrzeb Użytkownika. 

Pliki cookies mogą zadanie to wykonać ponieważ nasza Strona potrafi takie pliki odczytać i zapisać umożliwiając im rozpoznanie Użytkownika i zapamiętać ważne informacje, dzięki czemu używanie naszej Strony będzie dla Użytkownika wygodniejsze (na przykład, pamiętając jego ustawienia preferencyjne).

Pliki cookies mogą być również używane w celu przyspieszenia przyszłych aktywności Użytkownika  i zebrania jego doświadczeń w zakresie korzystania z naszej Strony. Plików cookies używamy również w celu opracowania anonimowych i łącznych statystyk, które pozwalają nam na zrozumienie sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z naszej Strony i pomagają nam w ulepszaniu jej struktury i zawartości.

3. Jakich rodzajów różnych plików cookies używamy?

Używamy sesyjnych albo trwałych plików cookies, lub też plików cookies pierwszej kategorii lub osób trzecich.
 

  • Trwałe pliki cookies są używane w celu zapamiętania loginu Użytkownika i jego ustawień dla celów logowania się w przyszłości do naszej Strony. Trwały plik cookie jest przechowywany jako plik w komputerze Użytkownika i pozostaje tam do chwili zamknięcia przeglądarki przez Użytkownika. Plik ten może zostać odczytany przez Stronę, która go utworzyła w chwili ponownego zalogowania się na niej Użytkownika.

    Pliki cookies identyfikujące sesje są używane w celu włączenia pewnych funkcji naszej Strony i usług, co umożliwia nam lepsze zrozumienie sposobu komunikowania się Użytkownika z naszą Witryną i monitorowanie zbiorczego korzystania ze stron i ruchu sieciowego. W przeciwieństwie do trwałych plików cookies sesyjne pliki cookies są usuwane z komputera Użytkownika w chwili zamknięcia przez niego przeglądarki. Pliki te przechowują zwykle w komputerze Użytkownika anonimowy identyfikator sesji pozwalając Użytkownikowi na przeglądanie naszej Strony/aplikacji bez konieczności logowania się na każdej stronie.

    Pliki cookies pierwszej kategorii są naszymi własnymi plikami cookies, których używamy w celu ulepszania możliwości korzystania z naszej Strony. Pliki te są powiązane z danymi osobowymi Użytkownika. Żadna osoba trzecia nie ma dostępu do informacji, które gromadzimy przy użyciu naszych własnych plików cookies.

    Pliki cookies osoby trzeciej są umieszczane na naszej Stronie przez osoby trzecie w celu świadczenia ich usług, w tym reklamowych plików cookies. Zapisują pliki cookies (pliki cookies osoby trzeciej) na komputerze Użytkownika w jego imieniu w chwili, gdy odwiedza on naszą Stronę w celu umożliwienia osobom trzecim realizacji usług, które świadczą. Więcej informacji na temat tych plików jest dostępnych w odpowiednich politykach prywatności.

     
Poniżej przedstawiono listę różnych rodzajów plików cookies, których używamy na naszej Stronie. W zakresie, w jakim informacje zebrane za pośrednictwem plików cookies stanowią dane osobowe, do polityki plików cookies mają ponadto zastosowanie postanowienia Polityki Prywatności Online.

a. Podstawowe pliki cookies

Podstawowe pliki cookies są bezwzględnie konieczne do tego, aby nasza Strona mogła funkcjonować, a Użytkownik mógł korzystać z jej usług i funkcji. Bez takich absolutnie koniecznych plików cookies nasza Strona nie będzie mogła sprawnie spełniać swojej funkcji dla Użytkownika w sposób, jakiego oczekujemy, a my nie będziemy mogli zapewnić dostępu do Strony lub niektórych jej usług bądź funkcji żądanych przez Użytkownika.

Używamy również technicznych plików cookies, które pozwalają naszej Stronie zapamiętać wybory dokonywane przez Użytkownika (takie jak, język używany przez Użytkownika czy region, w którym przebywa) dla celów dostosowania i personalizacji. Pliki te nie gromadzą żadnych informacji o Użytkowniku w celach reklamowych lub w celu śledzenia historii przeglądania stron.

Nasza Strona używa następujących podstawowych plików cookies:

Z uwagi na to, że powyższe pliki cookies są niezbędne do właściwego funkcjonowania naszej Strony, nie można odrzucić opcji korzystania z nich.
 

b. Pliki cookies analizy internetowej

Nasza Strona może również korzystać z plików cookies Google Analytics. Pliki te gromadzą informacje o sposobie, w jaki Użytkownik korzysta z naszej Strony i sposobie, w jaki się w niej porusza. Na przykład, pliki te będą śledzić strony najczęściej odwiedzane przez Użytkownika, adresy IP, rodzaj przeglądarki, dostawcę usługi Internetowej (ISP), strony odsyłające/wyjścia, system operacyjny, daty/godziny oraz historię przeglądania. Tych informacji używamy w celu analizy tendencji, zarządzania Witryną, śledzenia aktywności Użytkownika w Stronie oraz gromadzenia informacji demograficznych na temat bazy użytkowników jako całości.

Nasza Strona używa następujących analitycznych plików cookies:

Aby zablokować możliwość śledzenia aktywności przez pliki cookies Google Analytics we wszystkich odwiedzanych przez Użytkownika Stronach, prosimy kliknąć http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Aby zablokować możliwość śledzenia aktywności tylko na naszej Stronie, prosimy skorzystać z Cookie Set Up Tool 

4. Jak długo pliki cookies są przechowywane?

Maksymalny czas przechowywania plików cookies po pierwszym przekazaniu ich do urządzenia końcowego Użytkownika jest określony obowiązującymi przepisami prawa.

5. Jak kontrolować pliki cookies na naszej Stronie?

Z wyjątkiem plików cookies zaliczanych do niezbędnych pliki cookies, o których mowa powyżej zostaną zainstalowane na komputerze Użytkownika tylko wtedy, gdy po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi na banerze pojawiającym się na stronie głównej będzie on nadal przeglądał Stronę.

W przypadku dokonania własnego wyboru, prosimy o użycie linku do Cookie Set Up Tool, który jest również dostępny z banera zawierającego zgodę na/wyłączającego nieistotne pliki cookies na naszej Stronie, klikając odpowiedni przycisk, który pojawi się w menu, jak poniżej: 

Pliki cookies analizy internetowej do analizy informacji o osobach odwiedzających Stronę
 
Użytkownik może również kontrolować sposób, w jaki przeglądarka, z której korzysta używa plików cookies, a funkcja „Pomocy” w przeglądarce powinna udzielić stosownej odpowiedzi. Wszystkie pliki cookies mogą być również w ten sposób z łatwością odrzucone, z wyjątkiem pliku Javascript.

Prosimy pamiętać, że w przypadku wyłączenia lub zablokowania plików cookies Użytkownik może nie mieć dostępu do zawartości lub innych funkcji naszej Strony i może okazać się, że części naszej Strony albo nie funkcjonują w ogóle, albo zachowują się w sposób nieprzewidziany.

Jeśli Użytkownik odwiedzający naszą Stronę korzysta z różnych urządzeń (np. komputer, smartfon, tablet, itp.) może zaistnieć konieczność dostosowania każdej przeglądarki na każdym jego urządzeniu w celu wybrania przez Użytkownika preferencji dotyczących plików cookies.
 

6. Jak się z nami skontaktować?

W przypadku pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących użycia przez nas plików cookies prosimy o kontakt na adres: HC_contact@havana-club.com.
 
 
Ostatnia aktualizacja: 25 listopad 2016