ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης (οι "Όροι και Προϋποθέσεις") διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου του Havana Club -που είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση www.havana-club.com-, η οποία θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, την αρχική σελίδα και όλες τις άλλες σελίδες κάτω από το ίδιο όνομα domain και όλο το περιεχόμενό τους (η "Ιστοσελίδα") όπως προσφέρονται από την Havana Club International SA, ("Havana Club International SA" ή "εμείς"). Μπορούμε να αλλάξουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις κατά καιρούς και ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς, δημοσιεύοντας αυτές τις αλλαγές στον Δικτυακό Τόπο. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τον Δικτυακό Τόπο. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μετά από οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους Όρους και τις Προϋποθέσεις, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτές τις τροποποιήσεις στους Όρους και Προϋποθέσεις.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το Havana Club (το "σήμα") είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στην Havana Club Holding S.A.
 
Δημιουργός Ιστοσελίδας
 
Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και δημοσιεύεται από την Havana Club International SA, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με την κουβανική νομοθεσία και τη δημόσια εγγραφή αριθ. 159, με έδρα το Calle A No 309 e / 13 και 15 Vedado, Plaza, Ciudad La Habana, με μετοχικό κεφάλαιο $500,000. Η Havana Club International S.A. είναι ο αποκλειστικός κάτοχος άδειας χρήσης του σήματος.
Τηλ .: +537 838-5800
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: HC_contact@havana-club.com.
Αρχισυντάκτης: Jérôme Cottin-Bizonne
 
Σχεδιασμός και παραγωγή
Razorfish France S.A.S, εταιρεία συσταθείσα βάσει της νομοθεσίας της Γαλλίας, με νόμιμη έδρα το 57 boulevard de la Villette, 75010 Paris, Γαλλία.
Τηλ: (33) 1 58 17 59 00


Φορέας Παροχής Φιλοξενίας
Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
Ηνωμένες Πολιτείες
Τηλ: + 01 (206) 266-4064
 

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τον Δικτυακό Τόπο, πρέπει να έχετε την απαιτούμενη νόμιμη ηλικία για αγορά και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στη χώρα στην οποία κατοικείτε ή και μεγαλύτερος ανάλογα με τη χώρα στην οποία κατοικείτε ή τη χώρα από την οποία έχετε πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο (όποιο ισχύει). Αν δεν συμβαίνει αυτό, αποχωρήστε από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Αν έχετε την απαιτούμενη ηλικία, καταναλώστε τα προϊόντα μας με μέτρο.
Σε ορισμένες χώρες, απαγορεύεται να συμβουλευτείτε έναν Δικτυακό Τόπο όπως ο δικός μας, επειδή οι τοπικοί νόμοι περιορίζουν την πώληση ή / και την προώθηση αλκοολούχων ποτών. Εάν συμβουλεύεστε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο από μια χώρα στην οποία ισχύουν τέτοιοι περιορισμοί, αποσυνδεθείτε αμέσως. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τους νόμους της χώρας σας σχετικά με αυτό το θέμα, σας συνιστούμε να αποχωρήσετε από αυτό τον Δικτυακό Τόπο και συμβουλευτείτε για τα δικαιώματά σας προτού συνεχίσετε.
Ορισμένο περιεχόμενο στον ιστότοπο μπορεί να περιέχει υλικό που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο ή προσβλητικό. Αν θεωρείτε οποιοδήποτε υλικό στον Δικτυακό Τόπο είναι ακατάλληλο ή προσβλητικό, παρακαλώ μην επισκέπτεστε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο.
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

- Προστασία του Δικτυακού Τόπου και του περιεχομένου του με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 
Ο ίδιος ο Δικτυακός Τόπος, όπως η δομή του, η παρουσίασή του, τα γραφικά του πρότυπα και όλα όσα περιέχει, καθώς και όλο το υλικό (κείμενα, γραφήματα, γραφικά, λογότυπα, σχέδια, εικόνες κ.λπ.) που δημοσιεύεται στον Δικτυακό Τόπο προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων (εφεξής "Προστατευόμενα Στοιχεία"). Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή / και ο εξουσιοδοτημένος χρήστης των Προστατευόμενων Στοιχείων.
Χωρίς αυτός ο κατάλογος να είναι ολοκληρωτικός, δεν θα πρέπει:
- να αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο, να συναρμολογήσετε, να αναδημιουργήσετε, να διανείμετε, να παρουσιάσετε, να επιδείξετε, να διαδώσετε, να προβάλετε, στην αγορά, εν όλω ή εν μέρει τα Προστατευόμενα Στοιχεία, με οποιονδήποτε τρόπο, ή
- να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε, εν όλω ή εν μέρει, τα Προστατευόμενα Στοιχεία, προκειμένου να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο  ή να αποκτήσετε πρόσβαση στo Δικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από το περιβάλλον σύνδεσης που παρέχεται για το σκοπό αυτό μέσω του Δικτυακού Τόπου.
 
- Προστασία των εμπορικών σημάτων (trademarks)


Είμαστε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του σήματος και όλων των σχετικών λογότυπων, ετικετών και σχεδίων που εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο. Συμπεριλαμβάνοντας τα στον Δικτυακό Τόπο, δεν σας παραχωρούμε άδεια χρήσης για να τις χρησιμοποιήσετε.
Επίσης, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, μέθοδοι, συστήματα, σχεδιασμοί, σχέδια, τεχνικές ή άλλα παρόμοια υλικά που υποβάλλετε ή άλλως γνωστοποιείτε στον Δικτυακό Τόπο (εφεξής "Υποβολές"), μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς με οποιοδήποτε τρόπο, και σε οποιοδήποτε μέσο. Χορηγείτε στην Havana Club International SA αποκλειστικά δικαιώματα επί των Υποβολών, σε παγκόσμια, αμετάκλητη και απαλλαγμένη από δικαιώματα βάση για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιασδήποτε αναπαραγωγής, όπως η λήψη, η διαφήμιση, η πώληση, η άδεια χρήσης σε οποιοδήποτε ή σε όλα τα πεδία με οποιαδήποτε μέθοδο γνωστή ή από εδώ και στο εξής γνωστή.
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ:

Κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες και ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου (οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται στη συνέχεια ως "Πληροφορίες Χρήστη"). Οι πολιτικές συλλογής και χρήσης πληροφοριών της Havana Club International S.A. σχετικά με τέτοιου είδους πληροφορίες χρήστη καθορίζονται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων του Δικτυακού Τόπου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια, το περιεχόμενο και την ενημέρωση των Πληροφοριών Χρήστη.
 

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου, οποιεσδήποτε και όλες οι επικοινωνίες ή / και οι πληροφορίες που μεταδίδονται από εσάς προς ή μέσω του Δικτυακού Τόπου δεν θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές ή μυστικές.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ:

Εγγυάστε και συμφωνείτε ότι κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου δε θα ανεβάσετε, αναρτήσετε, μεταδώσετε, διανείμετε ή άλλως δημοσιοποιήσετε μέσω του Δικτυακού Τόπου υλικό που: α) προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικού δικαιώματος ή οποιοδήποτε άλλο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή κυριότητας, όπως και παράγωγα έργα ανήκοντα στην εν λόγω κατηγορία, εκτός ό,τι δια του παρόντος ή με άλλο τρόπο έχει εγκριθεί εκ των προτέρων για χρήση από τον κάτοχο του σχετικού δικαιώματος. β) είναι παράνομο, απειλητικό, παρενοχλητικό, υβριστικό, επιζήμιο, συκοφαντικό, χυδαίο, άσεμνο, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, δόλιο, περιέχει λεπτομερείς ή γραφικές περιγραφές ή αναφορές σεξουαλικών πράξεων (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβανομένης χρήσης σεξουαλικά γλώσσας βίαιης ή απειλητικής φύσης απευθυνόμενη σε άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων), καταπατεί την ιδιωτική ζωή των άλλων ή είναι απεχθές, γ) περιορίζει ή αποτρέπει οποιονδήποτε άλλο χρήστη από το να χρησιμοποιήσει και να απολαύσει τον Δικτυακό Τόπο, δ) υιοθετεί ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα ή δημιουργεί θέμα αστικής ευθύνης ή ή ε) περιέχει ιό ή άλλο επιβλαβές συστατικό, διαφήμιση οποιουδήποτε είδους ή ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις καταγωγής ή δηλώσεις πραγματικών περιστατικών. Επίσης, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι δεν θα πρέπει: α) δε θα πλαστοπροσωπήσετε ούτε θα παραποιήσετε τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, β) δε θα ανεβάσετε, αναρτήσετε, δημοσιοποιήσετε, μεταδώσετε, αναπαράγετε, διανείμετε ή εκμεταλλευτείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληροφορίες ή άλλο υλικό που λαμβάνετε μέσω του Δικτυακού Τόπου για εμπορικούς σκοπούς (άλλους από εκείνους που ρητώς επιτρέπονται από τον πάροχο αυτών των πληροφοριών ή άλλου υλικού), γ) δε θα εμπλακείτε σε μεταφορά spam (εμπορικά και διαφημιστικά μηνύματα) ή flooding (τεραστίων όγκων πληροφοριών), ή δ) δε θα προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε άλλα συστήματα υπολογιστών μέσω του Δικτυακού Τόπου. Με εξαίρεση ό,τι ρητά επιτρέπεται δια του παρόντος, απαγορεύεται να ανεβάσετε, αναρτήσετε, δημοσιοποιήσετε, αναπαράγετε, μεταδώσετε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε συστατικό του Δικτυακού Τόπου ή παράγωγων έργων του, καθώς ο Δικτυακός Τόπος και οποιαδήποτε στοιχεία του ιστότοπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δε φέρουμε ούτε αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση επόπτευσης του περιεχομένου στον Δικτυακό Τόπο ή μέσω αυτού. Αποδέχεστε και συμφωνείτε, όμως, ότι διατηρούμε το δικαίωμα να εποπτεύουμε τον Δικτυακό Τόπο και να αποκαλύπτουμε πληροφορίες όποτε θεωρηθεί απαραίτητο ή σωστό προς ικανοποίηση νόμου, κανονισμού ή άλλης κυβερνητικής απαίτησης, για τη σωστή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή για προστασία δική μας ή των χρηστών μας. Δεν εποπτεύουμε εσκεμμένα ούτε θα αποκαλύψουμε ιδιωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα εκτός κι αν απαιτηθεί από το νόμο. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβάλλουμε άρνηση ανάρτησης ή να αφαιρέσουμε πληροφορίες ή υλικό, εν μέρει ή συνολικά, κατά την αποκλειστική μας κρίση, που είναι μη αποδεκτό, μη επιθυμητό, ακατάλληλο ή καταστρατηγεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Συμφωνείτε να προασπίσετε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη την Havana Club International S.A., τους διευθυντές της, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες και τις συγγενείς εταιρίες από όλες τις απαιτήσεις, ευθύνες, κόστος και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων ευλόγων νομικών αμοιβών, που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο ή την τοποθέτηση ή μεταφορά μηνυμάτων, πληροφοριών, λογισμικού ή άλλο υλικό μέσω του Δικτυακού Τόπου.
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ:

Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ  Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,  Ή ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ  Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙVΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. H ΗAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ  Ή ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ, ΑΣΦΑΛΗ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ Ή ΑΝΕΥ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΟΤΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ. Η HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΓΡΑΠΤΑ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗ ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΗ ΡΗΤΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ Η HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ, Ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ή ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Η HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. Ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. . Η HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ, ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ, ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Ή ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 100 (εκατό ευρώ).
 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ:

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δε φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή διαθεσιμότητα των πληροφοριών που παρέχονται από Δικτυακούς Τόπους με τους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του Δικτυακού Τόπου (Συνδεδεμένοι Δικτυακοί Τόποι). Η απόφαση ενεργοποίησης των συνδέσμων ανήκει σε εσάς και είναι αποκλειστική ευθύνη σας. Η δημιουργία συνδέσμων από τον ιστότοπο απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας, η οποία μπορεί να ζητηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: HC_contact@havana-club.com  Οι Συνδέσεις από και προς Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους δεν αποτελούν έγκριση ή σχέση της Havana Club International S.A. με τους εν λόγω δικτυακούς τόπους ή το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις διαφημίσεις ή άλλο υλικό που παρουσιάζεται στους εν λόγω δικτυακούς τόπους. Η Havana Club International S.A. δεν είναι δημιουργός, δεν επιμελείται και δεν εποπτεύει τους εν λόγω Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Havana Club International S.A. δε φέρει καμία ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που διατίθενται στους εν λόγω Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους.

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΙ:

Αυτός ο Δικτυακός Τόπος λειτουργεί από τη Γαλλία. Σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το Δικτυακό Τόπο, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι η Γαλλική νομοθεσία. Δεν δηλώνουμε ότι τα υλικά που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό Τόπο είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Τα άτομα που επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο από άλλες τοποθεσίες το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εφόσον και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.

ΔΙΑΦΟΡΑ:

Διατηρούμε το δικαίωμα, για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε, να αλλάξουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιαδήποτε πτυχή του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του περιεχομένου, των λειτουργιών ή των ωρών διαθεσιμότητας. Μπορούμε επίσης να επιβάλουμε περιορισμούς σε ορισμένες λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε μέρος ή σε ολόκληρο τον Δικτυακό Τόπο χωρίς προειδοποίηση ή κυρώσεις.
Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, όλες οι υπόλοιπες διατάξεις θεωρείται ότι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαΐου 2017