Διατροφικές Πληροφορίες
 

30 Jan. 2018
Οι παρακάτω διατροφικές πληροφορίες ισχύουν και για τα ρούμια Havana Club 40% ABV & και για τα ρούμια Havana Club 45% ABV και αφορά τα ακόλουθα προϊόντα: Havana Club Αñejo 3 Ετών, Havana Club Αñejo 7 Ετών, Havana Club Selección de Maestros, Havana Club 15 και Havana Club Máximo Extra Añejo.

Havana Club Αñejo 3 Ετών 40% ABV

Havana Club añejo 7 años 40% ABV

Havana Club Selección de Maestros 45%

Havana Club añejo 15 años 40%

Havana Club Máximo Extra Añejo 40%

Πληροφορίες από : www.wise-drinking.com