Ustanovení o ochraně osobních údajů online

Pernod Ricard SA, společnost založená dle francouzských zákonů, se sídlem 12, place des Etats-Unis 75116 Paříž, Francie; s akciovým kapitálem ve výši 411 403 467,60 €, a Jan Becher – Karlovarská becherovka, a.s., společnost založená dle českých zákonů, se sídlem T.G.Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká republika, respektují vaše právo na zachování soukromí při používání stránek dostupných na adrese www.havana-club.com (dále jen „Stránky“) a při elektronické komunikaci s námi. Ustanovení o ochraně osobních údajů vás informují o tom, jak Pernod Ricard SA (dále jen „Pernod Ricard“, „my“ nebo „náš“) nebo Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. (dále jen „JBKB“, „my“ nebo „náš“ v závislosti na textu) shromažďuje, uchovává, využívá a zpracovává osobní údaje, které prostřednictvím Stránek poskytnete.

Před použitím našich stránek si, prosím, tato Ustanovení o ochraně osobních údajů (včetně Ustanovení o používání cookies, viz Článek 2) pečlivě přečtěte. Pokud s těmito Ustanoveními o ochraně osobních údajů nebo s Ustanovení o používání cookies nesouhlasíte, pak naše stránky nepoužívejte, prosím. Vyhrazujeme si právo tato Ustanovení o ochraně osobních údajů či Ustanovení o používání cookies kdykoli změnit. O takových změnách vás budeme informovat prostřednictvím těchto Ustanovení o ochraně osobních údajů či Ustanovení o používání cookies. Vyzýváme vás tedy, abyste tato Ustanovení o ochraně osobních údajů a Ustanovení o používání cookies pravidelně kontrolovali a seznamovali se tak s případnými změnami a způsoby používání vašich údajů.

Správcem údajů ve vztahu k veškerým osobním údajům, které poskytujete prostřednictvím kontaktních formulářů na Stránkách, je JBKB a správcem údajů ve vztahu k veškerým ostatním osobním údajům, které poskytujete prostřednictvím Stránek, je Pernod Ricard.

1. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem tak činíme?

Pro účely těchto Ustanovení o ochraně osobních údajů představují osobní údaje veškeré informace, jejichž prostřednictvím lze identifikovat vaši osobu nebo vás kontaktovat online či offline. Mezi tyto údaje náleží například vaše jméno, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, („osobně identifikovatelné informace“) demografické informace, například vaše datum narození, věk, pohlaví a vaše zvyky či preference, pokud jsou tyto informace spojeny s vašimi osobně identifikovatelnými informacemi (společně dále jen „osobní údaje“). 

Osobní údaje se shromažďují pouze s vaším vědomím (tj. pokud nám je vědomě poskytnete prostřednictvím jednoho či více online formulářů dostupných na našich Stránkách), pokud si přejete využívat celou řadu funkcí a služeb nabízených našimi Stránkami, přičemž shromažďování obvykle probíhá formou: 
- Registrace či přihlášení odběru našich Stránek: např. přihlášením k odběru zpravodaje specifického pro dané Stránky; 
- Her o ceny a soutěží;
- Pořádání akcí (formulář pozvánky či online formuláře na tabletech vyplňované našimi hosteskami);
- Zpětné vazby, otázek či komentářů prostřednictvím formuláře „Kontakt“; 
- Veškerých dalších požadavků vyžadujících zadání osobních údajů. 
Druh a množství údajů shromažďovaných výše uvedenými způsoby závisí na příslušné činnosti. Požadované osobní údaje mohou zahrnovat: jméno a příjmení, adresu elektronické pošty, domovskou zemi, datum narození. 

V souladu s požadavky příslušného zákona můžeme využívat různé technologie ke sběru a poskytování údajů o přístupu na naše Stránky a jejich používání z vaší strany a rovněž demografických údajů o uživatelích našich Stránek, které můžeme získat od třetích stran, např. od společnosti Google nebo vámi používaných sociálních médií (dále jen „Údaje o používání“). Mezi Údaje o používání mohou náležet stránky, které jste si prohlédli, doba, po kterou jste je prohlíželi, informace o nápojích či jiný obsah, k němuž jste přistoupili či jenž jste poskytli, v jakém jazyce, demografické údaje o vás (např. věk, pohlaví a případně oblasti zájmů) a stránky, které jste si prohlíželi před prohlížením aktuální stránky, abychom lépe porozuměli způsobu interakce uživatelů s našimi značkami a následně odpovídajícím způsobem obsah náležitě přizpůsobili a zlepšili. Údaje o používání námi shromažďované nelze obecně spojovat přímo s vámi; pokud tomu však tak je, nakládáme s takovými údaji jako s Vašimi údaji v souladu s těmito Ustanoveními o ochraně osobních údajů 

2. Jak a proč používáme sledovací technologie?

Pernod Ricard používá sledovací technologie, například cookies, IP adresu či logy, k získávání určitých informací, např. o druhu prohlížeče a operačního systému, stránce, na níž byl uveden odkaz, o schématu procházení stránek, doméně ISP, atd. za účelem zlepšování využívání a funkčnosti našich webových stránek a k lepšímu porozumění, jak návštěvníci využívají naše Stránky a nástroje a služby jejich prostřednictvím nabízené. Sledovací technologie nám pomáhají přizpůsobit naše Stránky vašim osobním potřebám. 

- Cookies používáme za účelem zlepšování využívání a funkčnosti našich Stránek a k lepšímu porozumění, jakým způsobem návštěvníci využívají naše Stránky a nástroje a služby jejich prostřednictvím nabízené. Naše Stránky používají cookies a obdobné technologie (dále jen „cookies“) na základě vašeho souhlasu dle požadavku příslušného zákona. Cookies jsou malé soubory umístěné ve vašem zařízení, které slouží k různým účelům, například k efektivnímu procházení stránek, zapamatování vašich preferencí a k celkovému zlepšování vašich zkušeností. Používání cookies na našich Stránkách vám umožňuje plynuleji si užít jejich návštěvu a přesnější měření vašeho chování na našich Stránkách. Více informací o cookies, která používáme, a o způsobu, jak je můžete zakázat, je k dispozici v Ustanoveních o používání cookies;
- IP adresa je číslo používané počítači v síti k identifikaci vašeho počítače pokaždé, když se přihlásíte k internetu. Adresy internetového protokolu (IP) můžeme sledovat (mimo jiné) za účelem: (i) řešení technických problémů, (ii) zajišťování bezpečnosti a zabezpečení webových stránek, (iii) omezení přístupu určitých uživatelů na naše Stránky a (iv) lepšího porozumění využívání našich Stránek;
- My (nebo třetí strana naším jménem) můžeme shromažďovat informace formou log souborů, v nichž se zaznamenává aktivita na našich Stránkách a statistika o zvyklostech uživatelů při procházení Stránek. Tyto položky se generují anonymně a pomáhají nám shromažďovat (mimo jiné) informace o (i) druhu prohlížeče a operačního systému, které uživatel používá, (ii) uživatelově relaci (např. URL, z níž uživatel přišel, datum a čas, kdy naše Stránky navštívil, a které konkrétní stránky si na našich Stránkách prohlížel a jak dlouho) a (iii) jiná obdobná navigační a click-stream data. Informace zaznamenané v log souboru používáme rovněž pro účely interních marketingových a demografických studií pomáhajících nám v průběžném zlepšování a přizpůsobování online služeb, které vám poskytujeme. Log soubory jsou využívány pouze pro interní účely a nejsou spojovány s konkrétními uživateli. 

3. Pro jaké účely využíváme vaše osobní údaje?

Obecně vzato se veškeré shromážděné údaje používají ke stanovenému účelu, za nímž jste nám je poskytli, případně k účelu uvedenému v bodě jejich shromažďování nebo v těchto Ustanoveních o ochraně osobních údajů. Mezi tyto účely náleží především:
- Při registraci nebo přihlášení na naše Stránky: vámi poskytnuté osobní údaje se používají k nabídnutí výhod a privilegií, které s sebou registrace obvykle nese, např. možnost zasílání sdělení, která si při registraci zvolíte nebo která jsou s registrací automaticky spojena (např. přihlášení k odběru zpravodaje, účast v hrách o ceny či soutěžích, pozvánky na akce pořádané společností Pernod Ricard / JBKB nebo účast na těchto akcích);
- Zpětná vazba, otázky či připomínky prostřednictvím formuláře „Kontakt“ a systému pro hlášení případů porušení předpisů „Sdělte nám“: pokud se na nás obrátíte prostřednictvím online kontaktního formuláře, jsou vaše údaje použity k odpovědi na váš dotaz či připomínku.

Kromě účelu, za nímž jste nám své osobní údaje poskytli, vám může být nabídnuta i možnost (prostřednictvím zaškrtávacího políčka či jinak) využití vašich údajů k činnosti či službě, které se liší od primární aktivity či služby, kterou požadujete. Pokud se například přihlásíte do soutěže nebo jiné propagační akce, může vám být rovněž nabídnuto přihlášení k odběru zpravodaje nebo upozornění z našich Stránek, na nichž je propagační akce hostována, nebo z jiných stránek nebo upozornění na produkty Pernod Ricard. Pokud se rozhodnete tyto dodatečné služby odebírat, budeme k jejich poskytování využívat vaše údaje.

Abychom zajistili průběžnou aktuálnost a správnost vašich osobních údajů a zamezili jejich duplikaci v naší databázi, při každé vaší interakci s některou z našich dceřiných společnosti zkontrolujeme, zda jsou vaše osobní údaje stále správné, nebo je třeba je doplnit či aktualizovat o doplňující informace, které nám případně poskytnete.

Dále můžeme využívat vaši emailovou adresu k zasílání transakčních či administrativních sdělení (např. potvrzujících emailů, pokud se přihlásíte k odběru či odhlásíte odběr specifické registrace či aktivity) a rovněž určitých oznámení týkajících se služeb (např. oznámení o aktualizacích našich Ustanovení o ochraně osobních údajů, o zrušení některých funkcí či programů na našich Stránkách, změnách našich online služeb či ustanovení o technické podpoře nebo o jiných souvisejících změnách), nebo k propagačním sdělením (s vaším souhlasem v případech, kdy je vyžadován příslušným zákonem). Tyto druhy komunikace jsou v těchto Ustanoveních o ochraně osobních údajů společně označovány jako „Netransakční sdělení“.

Dále můžeme využívat vaše osobní a/nebo demografické údaje pro účely interních marketingových a demografických studií umožňujících nám průběžně zlepšovat, personalizovat a přizpůsobovat produkty a služby, které vám poskytujeme, a zajišťovat, aby lépe odpovídaly vašim potřebám. 

Při uplatnění požadavků příslušného zákona může výše uvedené zahrnovat příležitostné sloučení, aktualizaci či jiné vylepšení osobních údajů získaných prostřednictvím našich Stránek a údajů, které získáme z externích záznamů nebo od třetích stran. Můžeme například sloučit čistě demografické údaje či údaje z průzkumu (např. věk, pohlaví, informace o domácnosti a jiných zájmech, atd.), které nejsou spojeny s údaji o vaší osobě, s osobními údaji získanými v jiných případech (například během registrace účtu).

4. Co se stane, pokud si nepřejete poskytnout své osobní údaje?

Pokud se rozhodnete, že na vyžádání žádné osobní údaje neposkytnete, je možné, že se nebudete moci účastnit některých aktivit a využívat personalizované funkce našich Stránek, a rovněž budou omezeny služby a speciální nabídky, které vám můžeme poskytovat. Pokud například odmítnete uvést svou emailovou adresu, nebude možno zasílat vám naše zpravodaje nebo vás registrovat na našich Stránkách. K prostému procházení našich Stránek a zjišťování informací o Havana Club nám žádné osobní údaje poskytovat nemusíte.

5. Komu poskytujeme vaše osobní údaje a proč?

Pernod Ricard a JBKB nikdy neposkytne vaše osobní údaje třetí straně, která by je chtěla využít pro účely přímého marketingu, s výjimkou případů, kdy vám tuto skutečnost konkrétně sdělíme a vy nám k tomu poskytnete svůj konkrétní souhlas. 

Pernod Ricard může pro účely vedené v Článku 3 poskytnout vaše osobní údaje svým dceřiným společnostem, tedy společnostem, které Pernod Ricard ovládá na základě přímého či nepřímého vlastnictví (společně dále jen „Pernod Ricard Group“), a to zejména za následujících okolností: údaje, které shromažďujeme dle popisu uvedeného v těchto Ustanoveních o ochraně osobních údajů, mohou pocházet od subjektu, jemuž jste je poskytli, ale s vaším souhlasem mohou být takovým subjektem rovněž zpřístupněny jiný subjektům Pernod Ricard Group za účelem zasílání novinek a propagačních informací o jejich produktech či programech, o něž jste projevili zájem. Pokud si přejete vyslovit nesouhlas s takovým používáním svých údajů, zašlete, prosím, příslušný požadavek v souladu s pokyny uvedenými v Článku 9 těchto Ustanovení o ochraně osobních údajů a uveďte své jméno, klientskou referenci a svůj nesouhlas s tím, abychom poskytovali vaše údaje všem subjektům Pernod Ricard Group či některým z nich a aby vám tyto subjekty zasílaly marketingové informace.

Pernod Ricard může vaše osobní údaje poskytovat rovněž třetím stranám, avšak pouze za těchto okolností: 
- Můžeme využívat poskytovatele služeb, zástupce či dodavatele za účelem poskytování podpory mezinárodního provozu našich Stránek a pomoci s jejich správou či správou různých funkcí, programů a propagačních aktivit, které jsou jejich prostřednictvím dostupné. Všechny tyto třetí strany jsou povinny průběžně zajišťovat stejnou úroveň zabezpečení vašich osobních údajů jako společnost Pernod Ricard a pokud je to nutné, jsou smluvně vázány zajišťovat důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů a zpracovávat je pouze v souladu s konkrétními pokyny společnosti Pernod Ricard;
- Dále můžeme vaše osobní údaje poskytnout, pokud jsme nuceni tak učinit ze zákona, nebo pokud je dle našeho úsudku v dobré víře takový krok přiměřeně nutný v reakci na vznesené nároky nebo k ochraně bezpečnosti či práv společnosti Pernod Ricard, jejích zákazníků či veřejnosti;
- V případě fúze či akvizice společnosti Pernod Ricard či její části jinou společností, nebo v případě, že Pernod Ricard provede divestici nebo prodej podnikání Pernod Ricard nebo jeho části, bude mít nabývající subjekt přístup k informacím uchovávaným společností Pernod Ricard, které mohou zahrnovat osobní údaje, a to dle příslušného zákona. Obdobně pak mohou být osobní údaje převedeny v rámci reorganizace společnosti, řízení o úpadku či v jiné podobné situaci, pokud to zákon umožňuje a pokud takový krok bude proveden v souladu s příslušným zákonem;
- Agregované demografické údaje či údaje z průzkumů můžeme poskytovat třetím stranám, avšak tyto údaje jsou v anonymní formě. Námi poskytované agregované údaje mohou obsahovat anonymní údaje získané na základě používání cookies a obdobných sledovacích technologií popsaných v Článku 2.

6. Jsou vaše osobní údaje zasílány příjemcům sídlícím v jiných zemích, a pokud ano, proč??

Pernod Ricard a JBKB jsou společnosti s globální působností, vaše osobní údaje tedy mohou být přenášeny přes hranice jednotlivých států. Mohou být přenášeny do zemí, v nichž jsou uplatňovány zákony s jinou úrovní ochrany osobních údajů než v zemi, z níž jste své osobní údaje poskytli. Vaše osobní údaje mohou být přenášeny rovněž mezi různými společnostmi Pernod Ricard Group sídlícími v různých zemích. Pernod Ricard a JBKB uplatňuje náležitá opatření k zajišťování bezpečnosti osobních údajů během přenosu i v cílové lokalitě prostřednictvím smluvních ustanovení odpovídajících požadavkům příslušných zákonů.

Naši hlavní poskytovatelé služeb zajišťující provoz našich Stránek mají sídlo v Evropské unii a ve Spojených státech amerických. Přenos těmto poskytovatelům služeb podléhá smluvním ustanovením v souladu s příslušnými zákony. Dále jsou vázáni smlouvou zajišťující vysoký standard ochrany soukromí a vyžadující (mimo jiná ustanovení), aby jednali pouze v souladu s pokyny společnosti Pernod Ricard nebo JBKB a zavedli veškerá technická opatření nezbytná k průběžnému zajišťování bezpečnosti vašich osobních údajů. 

7. Po jakou dobu uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje, které nám zašlete prostřednictvím našich Stránek, můžeme uchovávat v našich databázích. Vaše osobní údaje uchováváme, dokud je aktivní váš účet, pokud s vámi máme uzavřenu smlouvu, pokud je to nutné k poskytování požadovaných služeb nebo k zodpovězení dotazů či k řešení problémů, poskytování vylepšených a nových služeb. Dále může být uchovávání vašich osobních údajů vyžadováno po přiměřenou dobu a k plnění našich zákonných a regulačních povinností, řešení sporů, vymáhání plnění našich smluv a pro obdobné účely správy záznamů.

Vaše osobní údaje tedy můžeme uchovávat po přiměřenou dobu i poté, co přestanete využívat služby společnosti Pernod Ricard nebo naše Stránky. Po této době budou vaše osobní údaje odstraněny ze všech systémů Pernod Ricard Group.

Pokud vznesete požadavek, abych již vaše osobní údaje nadále nepoužívali k poskytování služeb, např. pokud si již nepřejete, abychom vám zasílali emaily, oznamte nám, prosím, tuto skutečnost dle pokynů uvedených v Článku 9. Připomínáme vám, že máte rovněž právo kdykoli vznést požadavek na odstranění vašich osobních údajů v souladu s pokyny uvedenými rovněž v Článku 9.

8. Jak zajišťujeme bezpečnost vašich osobních údajů?

Pernod Ricard a JBKB uplatňují veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů získaných prostřednictvím těchto Stránek, mimo jiné citlivých osobních údajů. Mezi tato opatření náleží mimo jiné uchovávání vašich osobních údajů ve veřejně nepřístupném, zabezpečeném provozním prostředí, do nějž mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci Pernod Ricard Group a naši zástupci a dodavatelé. 

9. ak můžete získat přístup ke svým osobním údajům, změnit je či odstranit nebo vznést námitku proti jejich používání?

Přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme, můžete získat zasláním příslušného požadavku Kanceláři ochrany osobních údajů společnosti Pernod Ricard na adrese HC_contact@havana-club.com.

Na Kancelář ochrany osobních údajů se můžete obrátit rovněž v případě, že chcete vznést následující požadavky:
- Můžete vznést požadavek na opravu vašich osobních údajů v případě, že jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, případně na odstranění vašich Osobních údajů. 
- Dále máte možnost se kdykoli rozhodnout, že s námi své osobní údaje nebudete sdílet, případně z oprávněných důvodů vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z naší strany. Pokud však tento požadavek vznesete, dojde k omezení aktivit a funkcí, které vám můžeme poskytovat.
- Pokud si nepřejete, abychom vám zasílali zpravodaje, oznámení či jiná sdělení a/nebo služby prostřednictvím našich Stránek, nepřihlašujte se, prosím, k odběru těchto sdělení či služeb při registraci. Pokud jste se k jejich odběru přihlásili a později chcete odběr zrušit, klikněte, prosím, na odkaz ke zrušení odběru uvedený v příslušném sdělení. 
- Součástí každého emailového sdělení, které vám zasíláme, je možnost zrušit zasílání těchto sdělení v budoucnosti (tj. odhlásit odběr). Postupujte dle procesu pro zrušení odběru či dle pokynů uvedených v příslušném emailu. 

10. Jak nakládáme s informacemi o dětech?

Naše Stránky nejsou určeny pro děti, které nedosáhly věkové hranice dospělosti (dále jen „Nezletilí“), osobní údaje Nezletilých tedy vědomě neshromažďujeme. Podmínkou vytvoření účtu a účasti na aktivitách a transakcích v rámci našich Stránek je dosažení věku alespoň osmnácti let. Vytvořením účtu či zapojením do aktivit nebo realizací transakcí v rámci našich Stránek potvrzujete, že jste dosáhli věku osmnácti let a jste plně způsobilí souhlasit s našimi Podmínkami užívání a těmito Ustanoveními o ochraně osobních údajů a tyto dodržovat a být jimi právně vázáni. Pokud budeme upozorněni, že osobní údaje nám prostřednictvím našich Stránek poskytl Mladistvý, pak tyto osobní údaje odstraníme.

11. Odkazujeme na webové stránky třetích stran?

Naše Stránky mohou obsahovat odkazy, které vás přesměrují na jiné webové stránky či služby provozované a řízené třetími stranami. Mezi ně náleží odkazy inzerentů, sponzorů a partnerů, kteří mohou využívat naše logo/loga v rámci dohody o společném brandingu. Tyto třetí strany nijak neovládáme, používání jejich webových stránek a funkcí z vaší strany je tedy předmětem jejich ustanovení o ochraně osobních údajů uvedených na příslušných stránkách. Neneseme žádnou odpovědnost za postupy v oblasti ochrany osobních údajů či obchodní praktiky uplatňované na webových stránkách třetích stran. Proto doporučujeme, abyste postupovali obezřetně a před poskytnutím svých osobních údajů se seznámili s ustanoveními o ochraně osobních údajů platnými na externích webových stránkách, které se chystáte navštívit.

12. Jak nás kontaktovat?

Pokud máte jakýkoli dotaz, stížnost či připomínku k těmto Ustanovením o ochraně osobních údajů nebo k našim postupům v oblasti shromažďování údajů, kontaktujte nás, prosím, dopisem adresovaným Pernod Ricard SA nebo JBKB (na adresu zmíněnou v záhlaví), nebo elektronickou poštou na adrese: HC_contact@havana-club.com.

Poslední aktualizace: 5. května 2017