USTANOVENÍ O POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Na základě vašeho souhlasu dle příslušného zákona jsou na našich webových stránkách používána cookies a obdobné technologie (dále jen „cookies“). Tato Ustanovení o používání cookies (dále jen „Ustanovení“) popisují způsob, jímž se Havana Club International S.A., společnost řádně založená dle zákonů státu Kuba, se sídle v Calle A No 309 e/13 y 15 Vedado, Plaza, Cuidad La Habana, Kuba (dále jen „HCI“ nebo „my“) zavazuje chránit Vaše soukromí ve věci používání cookies na svých webových stránkách na adrese www.havana-club.com (dále jen „Stránky“).
1. Co je cookie?

Cookies jsou malé textové soubory či informace, které se ukládají ve vašem počítači nebo mobilním zařízení (například chytrém telefonu nebo tabletu), pokud navštívíte naše Stránky. Cookie obvykle obsahuje název webové stránky/aplikace, z níž cookies pochází, trvání cookie (tj. jak dlouho zůstane ve vašem zařízení uloženo) a hodnotu, která je obvykle představována náhodně generovaným jedinečným číslem. 

2. Proč používáme cookies?

Používání cookies usnadňuje používání našich Stránek a naše Stránky a produkty díky nim lépe odpovídají vaším zájmům a potřebám.  

Cookies mohou výše uvedené zajišťovat díky tomu, že naše Stránky dokáží tyto soubory číst a zapisovat, což jim umožňuje vás rozpoznat a zapamatovat si důležité informace, díky nimž budete moci Stránky využívat pohodlněji (například díky zapamatování nastavení preferencí).

Cookies lze využít i k tomu, aby vám pomohly urychlit budoucí činnost a zkušenosti s používáním našich Stránek. Cookies používáme i k shromažďování anonymních, agregovaných statistik, které nám umožňují pochopit, jak uživatelé naše Stránky využívají, a dále zlepšovat jejich strukturu a obsah.

3. Jaké různé druhy cookies používáme?

Cookies, které používáme, platí buď pro příslušnou relaci, nebo trvale a jedná se o naše vlastní cookies, nebo cookies třetích stran. 

- Trvalá cookies se používají k ukládání vašich přihlašovacích údajů a k zapamatování vašich nastavení při budoucím přihlášení na naše Stránky. Trvalé cookie je uloženo v podobě souboru ve vašem počítači a zůstává v něm uloženo i po zavření webového prohlížeče. Pokud znovu navštívíte stránky, které cookie vytvořily, dokáží toto cookie přečíst. 

- Cookies s ID relace se používají k umožnění určitých funkcí našich Stránek a služeb, k lepšímu porozumění, jak naše Stránky využíváte, a ke sledování celkového používání a směrování webového provozu. Na rozdíl od trvalých cookies se relační cookies z vašeho počítače odstraní po zavření webového prohlížeče. Obvykle obsahují identifikátor relace na vašem počítači, což vám umožňuje procházet webové stránky / aplikaci (například) bez nutnosti přihlašovat se na každé stránce.

- Vlastní cookies jsou naše vlastní cookies, které používáme ke zlepšování vašich zkušeností. Jsou spojena s osobními údaji uživatele. K informacím, které shromažďujeme prostřednictvím svých vlastních cookies, nemají přístup žádné třetí strany.

- Cookies třetích stran jsou cookies umístěná na naše Stránky třetími stranami za účelem poskytování jejich služeb, mimo jiné reklamní cookies. Třetí strany umisťují cookies (cookies třetích stran) na vaše zařízení naším jménem, pokud navštívíte naše Stránky, za účelem poskytování jimi nabízených služeb. Více informací o těchto cookies naleznete v jejich ustanovení o ochraně osobních údajů.

Níže je uveden seznam různých druhů cookies, které na našich Stránkách používáme. Pokud informace získané prostřednictvím cookies obsahují osobní údaje, vztahují se na ně kromě těchto Ustanovení o používání cookies rovněž ustanovení uvedená v Ustanovení o ochraně osobních údajů online.

a. Základní cookies

Základní cookies jsou cookies naprosto nezbytná k fungování našich Stránek a využívání jejich služeb a funkcí. Bez těchto nezbytných cookies nebudou naše Stránky fungovat tak plynule, jak bychom si přáli, a nebudeme moci poskytovat Stránky nebo určité vámi požadované služby či funkce.

Používáme rovněž technické cookies, které našim Stránkám umožňují zapamatovat si Vaše volby (například jazyk či region, v němž se nacházíte) za účelem přizpůsobení a personalizace. Tato cookies o vás neshromažďují žádné informace používané pro reklamní účely či zaznamenávání, které části internetu jste procházeli.

b. Analytická cookies

Naše Stránky mohou používat rovněž cookies Google Analytics. Tato cookies shromažďují informace o tom, jak naše Stránky používáte a procházíte jimi. Například sledují, které stránky jsou nejnavštěvovanější, dále adresy internetového protokolu (IP), druh prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), stránky, z nichž přicházíte a na které odcházíte, operační systém, razítko s datem/časem a data clickstream. Tyto informace používáme k analýze trendů, ke správě Stránek, sledování pohybu uživatelů po Stránkách a k získávání demografických informací o celkové uživatelské základně.

Pokud nechcete být sledováni prostřednictvím cookies Google Analytics na všech stránkách, které navštívíte, jděte na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Pokud nechcete být sledováni pouze na těchto webových stránkách, použijte Cookie Set Up Tool.

4. Na jak dlouho se cookies ukládají?

Maximální doba retence cookies po jejich prvním uložení v uživatelově terminálu se řídí příslušným zákonem.

5. Jak řídit cookies na našich Stránkách?

S výjimkou cookies označených jako základní mohou být výše uvedená cookies instalována na vašem počítači pouze v případě, že budete pokračovat v procházení po přečtení banneru zobrazeného na domovské stránce. 

Pokud chcete provést vlastní volbu, použijte odkaz na Cookie Set Up Tool [Vložit odkaz], jenž je přístupný rovněž prostřednictvím banneru k souhlasu/nesouhlasu s používáním jiných než základních cookies na našich Stránkách, a to kliknutím na příslušné tlačítko, které se v menu zobrazuje takto.

Analytická cookies k analýze návštěvnosti našeho webu

Dále můžete nastavit, jak bude váš prohlížeč používat cookies. V tomto by vám měla pomoci funkce „Nápověda“ vašeho prohlížeče. Tímto způsobem lze snadno odmítnout všechna cookies s výjimkou cookies Javascript.

Mějte, prosím, na paměti, že pokud cookies odmítnete či zakážete, je možné, že nebudete moci prohlížet obsah našich Stránek či používat jejich další funkce a že zjistíte, že některé části našich Stránek buď nefungují, nebo se chovají nepředvídaným způsobem.

Pokud k prohlížení našich Stránek a přístupu na ně používáte různá zařízení (např. svůj počítač, chytrý telefon, tablet, atd.), je dle vašich preferencí v oblasti cookies nutno nastavit všechna tato zařízení.

6. Jak se na nás obrátit?

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či další podněty spojené s používáním cookies, obraťte se, prosím, na HC_contact@havana-club.com.


Poslední aktualizace: 6/06/2017